Als je wilt werken in het buitenland, zijn er een heleboel zaken waar je rekening mee moet houden. Hieronder staan er alvast een paar, om je op weg te helpen.

Cultuurverschillen
Elk land heeft haar eigen specifieke gebruiken. Cultuurverschillen bij het solliciteren kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de manier van groeten of punctualiteit. Bereid je hierop voor en pas je aan om misverstanden te voorkomen.

Verzekeringen
Verschillende verzekeraars zullen aanvullende verzekeringen aanbieden voor een basisverzekeringsplichtige die naar het buitenland gaat. Hierbij kan gedacht worden aan dekking voor medische kosten in het buitenland die niet worden gedekt door de basisverzekering, maar ook aan een ongevallenverzekering (hieronder valt onder andere repatriëring), aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering, etc. Het is verstandig ook een bagageverzekering af te sluiten. Dit geldt niet alleen voor de heen- en terugreis, maar voor de gehele periode dat je in het buitenland verblijft. Bekijk de voorwaarden goed: sommige verzekeraars dekken slechts de eerste drie maanden in het buitenland, andere hebben een standaardverzekering voor buitenlandgangers.

Bevolkingsregister
Wanneer je langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, ben je verplicht je uit te schrijven bij de dienst Burgerzaken van je gemeente. Handhaving van je inschrijving is alleen mogelijk als je op je oude adres terugkeert of een postadres neemt.

Rijbewijzen
Als je van plan bent in een niet EG-land langer dan drie maanden van een auto gebruik te maken, check dan vooraf de eisen die aan je rijbewijs worden gesteld. Informatie hierover krijg je bij de Helpdesk Rijbewijzen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam, telefoon 059-8693333 of bij de buitenlandse ambassades in Nederland.

Visum/werkvergunning
Als Nederlands staatsburger heb je geen visum en werkvergunning nodig in de landen van de Europese Unie. Voor de andere landen staat per land aangegeven of je een visum en/of een werkvergunning nodig hebt en zo ja, hoe je die moet aanvragen. Het kan zijn dat de Nuffic voor sommige landen niet kon achterhalen of je een visum nodig hebt, informeer in dat geval bij de betreffende buitenlandse ambassades in Nederland.

Denk bijvoorbeeld ook aan de volgende zaken en hoe ze van invloed kunnen zijn op jouw verblijf in het buitenland:

Taal
Kinderen
Partner
Nederlandse activiteiten
Financieel
Contact met Nederland

Meer info: wilweg.nl

Visa

Voor sommige landen moet je een visum of werkvergunning aanvragen, voordat je aan de slag mag. In veel gevallen kan de werkgever dit voor je regelen. Soms moet je zelf een visum of werkvergunning regelen. Bij het versturen van een open sollicitatiebrief ben je, met een visum, in het voordeel vergeleken met andere sollicitanten.

Lees meer op de onderstaande websites voor het aanvragen van specifieke visa:

– Australie
– Japan
– United Kingdom
– USA

Vind een leuke vakantiebaan in het buitenland?

Enkele interessante sites:

www.wereldwerk.eu