Minimumloon
Als je begint aan een nieuwe (bij)baan, dan spreek je van tevoren af wat je gaat verdienen. Je werkgever moet je in ieder geval het minimumjeugdloon betalen, minder mag niet. Wat je minimaal gaat verdienen is dus wettelijk vastgelegd. Dit minimumloon hangt af van het aantal uren dat je werkt en van je leeftijd.Twee keer per jaar, in januari en juli, wordt de hoogte van het minimumloon aangepast, waarbij het gaat om het brutoloon dat je krijgt bij een normale werktijd. Wat moet je minimaal verdienen? In het onderstaande schema een overzicht van de minimumlonen per uur. De bedragen zijn in euro’s.

minimumlonenIedere werknemer heeft recht op een minimum inkomen. Voor werknemers van 23 tot 65 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Voor mensen onder de 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Dat is volgens een bepaalde sleutel afgeleid van het minimumloon. Het jeugdloon stijgt naarmate men ouder wordt.

Op grond van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen mag geen – direct of indirect –onderscheid worden gemaakt in betaling aan mannen en vrouwen. Het minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast, in januari en in juli. Dit gebeurt op basis van voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) over de CAO-loonstijging in de marktsector.


Minimumloon 2013

Ook in 2013 word het minimumloon weer aangepast.

minimum-lonen

Het minimumloon is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Je hebt hier recht op als je tussen de 15 en 65 jaar bent. Als je tussen de 15 en 23 jaar bent, geldt een speciale variant, namelijk het mi

nimumjeugdloon. Hoe hoog dit minimumjeugdloon is, hangt af van hoe oud je bent. Ieder jaar gaat je minimumloon een beetje omhoog. Je baas moet dit nieuwe loon vanaf de dag van je verjaardag aan je uitbetalen.

Als je ouder dan 23 bent, heb je niet meer te maken met het minimumjeugdloon, maar met het “normale” minimumloon.

In 2013 is het minimumloon voor iemand van 23 jaar of ouder:
Per maand: € 1.469,40

Per week: € 339,10
Per dag: € 67,82

Voor de volledigheid vind u hieronder een tabel met de minimumlonen zoals deze momenteel wettelijk zijn vastgelegd. Elk jaar wordt het minimumloon verhoogt. Het gaat vaak om kleine verhogingen als er wordt vergeleken met het voorgaande jaar. Soms is het centenwerk, maar het minimumloon gaat vaak wel iets omhoog. Dit is natuurlijk gunstig, je verdient dan meer, maar ook de producten worden vaak duurder.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder €1469.40 €339.10 €67.82
22 jaar €1249.00 €288.25 €57.65
21 jaar €1065.30 €245.65 €49.17
20 jaar €903.70 €208.55 €41.71
19 jaar €771.45 €178.05 €35.61
18 jaar €668.60 €154.30 €30.86
17 jaar €580.40 €133.95 €26.79
16 jaar €506.95 €117.00 €23.40
15 jaar €440.80 €101.75 €20.35

Bron: Minimumloon 2013