Salaris / loon
Meeste werknemers (vooral jongeren) zitten met smacht te wachten op zijn salaris. Het komt wel eens voor dat het salaris te laat of zelfs helemaal niet worden ontvangen door werknemers. Wanneer dit vaker voorkomt, dan is dat een slecht teken. Er is dan waarschijnlijk sprake van financiële problemen of er kan zelfs een aanstaand faillissement aankomen.

Wanneer het salaris niet is ontvangen dan is het raadzaam om eerst te informeren bij de salarisadministratie of bij de werkgever zelf om te vragen wat er aan de hand is. Zo is er vrij snel te achter halen of er sprake is van een misverstand of niet.

Krijg je steeds je salaris te laat of soms helemaal niet? Geef dan eerst aan bij de werkgever dat hij/zij verplichtingen heeft om je op tijd te betalen. Je kunt dit ook schriftelijk doen.

Betaalt de werkgever herhaaldelijk te laat of niet nadat jij dat heb aangegeven, dan kun je het salaris gaan vorderen. Dit betekent dat je met hulp van de bond (als je lid bent) of via een Bureau voor Rechtshulp / Rechtswinkel je salaris schriftelijk kan opeisen, met eventueel daarop bovenop een vertragingsrente (voor de te late betaling) en de wettelijke rente (voor iedere dag dat de werkgever te laat is). Hoe langer de werkgever met betalen wacht, hoe meer hij aan rente moet betalen.

Loonwijzer, wat kun je ermee?

Fooien
Bij sommige werkgevers (vooral bij horecagelegenheden) krijg je te maken met fooien, een leuke extra’tje wat je bijvoorbeeld ontvangt van klanten voor de goede service.

De werkgever kan bij indiensttreding afspreken dat je minder loon ontvangt omdat je fooien krijgt. Je bepaalt zelf of je met dat loon genoegen neemt. De werkgever mag je nooit minder betalen dan het wettelijk minimum (jeugd) loon. Als je weinig fooien ontvangt en de werkgever gaat dit tekort aanvullen, dan wordt het ingewikkeld. Je kunt dan de werkgever verplichten om altijd het hogere loon te betalen.

Het verdelen van de fooi wordt meestal onderling door het personeel geregeld. De werkgever deelt in principe niet mee in de fooi en bepaalt ook niet de verdeling ervan niet, mits de werkgever echt op de werkvloer heeft meegewerkt, kan hij eventueel ook een aandeel van de fooien pot ontvangen.

Over fooien zijn geen wettelijke bepalingen vastgesteld en in de cao is over het onderwerp fooien ook niets opgenomen. Wel zijn er uitspraken vanuit de Hoge Raad (rechtbank) die heeft vastgesteld dat de fooien die ontvangen worden door werknemers, ook aan de werknemers toebehoren. De werkgever mag dus geen fooi inhouden en geen loon inhouden omdat jij misschien te veel fooi hebt ontvangen.