Werken als je 18 jaar bent

Werken als je 18 jaar bent kan waar je maar wilt, en verdienen wat je maar wilt tenzij je studiefinanciering krijgt. Hieronder vind je een regeltje waar je je zeker aan moet houden.

Regeltjes – Werken als je 18 jaar bent

werk 18.

 

Werken mag in Nederland, Graag zelfs. Maar niet zomaar iedereen mag overal en altijd werken. Er zijn regels. Ook speciaal voor vakantiewerk. We zetten hier de belangrijkste zaken voor je op een rijtje.

Let op! Krijg je geld terug van de belasting, dan telt dat als inkomen. Elk bedrag boven de € 800 euro dat je terugkrijgt, moet gemeld worden door je ouders melden bij de SVB. Dat is de instantie die de kinderbijslag uitbetaalt.

Belangrijk: Als je recht hebt op kinderbijslag kan je werkgever aan de belastingdienst vragen om de kwartaaltabel voor de loonheffing toe te passen. Je betaalt dan geen loonbelasting. Bel voor deze regeling gratis met de Belastingdienst 0800 0543. Wil je weten hoeveel uren je mag werken en hoeveel je mag verdienen? Check dan je minimumloon.

loon

Zoek ji een bijbaan? Kijk dan op bijbanen.be

Werken als je tussen de 16 en 17 jaar bent

Ik ben 16 of 17 jaar

De meeste jonger en willen Werken als je tussen de 16 en 17 jaar bent, dan wil je niet meer elke keer geld vragen aan je ouder. De meeste jongeren verdienen dan liever hun eigen centje. Hieronder staat uitgelegd wat je wel en niet mag op de werk vloer.

werken 16 17

Dan mag je niet

 • Met gevaarlijke stoffen en gif werken (let op de gevaaraanduidingen op de verpakking)
 • Met seal-apparatuur, lasers en radarinstallaties werken
 • Op lawaaiige plekken werken (het geluid mag niet harder zijn dan 90 decibel)
 • Met apparaten werken die zo trillen dat het gevaarlijk is voor je gezondheid
 • Meer dan € 1.266 netto per 3 maanden verdienen als je thuis woont (anders krijgen je ouders geen kinderbijslag meer voor die maanden; boven de € 800 moeten ze je inkomen wel doorgeven). In de zomervakantie mag je nog eens € 1.300 extra verdienen.
 • Meer dan € 1.790 netto verdienen in 3 maanden wanneer je niet thuis woont maar je ouders wel kinderbijslag voor jou krijgen. Krijgen zij tweevoudige kinderbijslag voor jou, dan is € 1.103 het maximum. In de zomervakantie mag je nog eens € 1.300 extra verdienen.

Je mag wel

 • Allerlei soorten werk doen, zolang het maar niet gevaarlijk is voor je gezondheid
 • In sommige gevallen riskant werk doen (in de bouw bijvoorbeeld), maar dan moet een ervaren collega wel toezicht houden
 • In juni, juli en augustus nog eens € 1.300 euro netto extra bijverdienen met een vakantiebaantje. Het moet dan wel écht om vakantiewerk gaan.

Werken als je 13, 14 of 15 jaar bent

Vanaf welke leeftijd mag je werken

werken 13 14 15

Dan mag je niet

 • Je mag niet zelfstandig werken, Er moet altijd een volwassene bij zijn die toezicht houdt en je kan helpen
 • Achter de kassa zitten
 • In een fabriek werken
 • Werk doen waarbij je risico’s loopt
 • Na 19:00 uur werken

Je mag wel

 • Vakken vullen
 • Oppassen
 • Auto’s wassen
 • Folders of huis-aan-huisbladen bezorgen
 • Schoonmaken
 • Bollen pellen
 • Groente en fruit plukken
 • Als je 15 bent, mag je ook ochtendkranten bezorgen (maar niet vóór 6 uur ‘s ochtends beginnen)
 • Zoveel bijverdienen als je wilt (als je thuis woont)

Werken als je 13, 14 of 15 jaar bent? daar bestaat geen wettelijk minimumloon. Maar je kunt altijd proberen het minimumloon van een 15-jarige te verdienen. In de minimumloon zie je hoeveel dat is.

Alles over werken

Eindelijk je eerste werkdag? Gefeliciteerd! Maar wat komt er nou allemaal kijken bij het werken? Je hebt te maken met Rechten & Plichten. Zowel als werknemer en de werkgever heeft rechten en plichten waaraan beide partijen zich aan moeten houden.

Daarnaast hangt het per werkgever af maar normaliter krijg je per maand uitbetaald. Per uitbetaling dient de werkgever een loonstrook te overhandigen, dit mag zowel hard copy als digitaal. Op een loonstrookje staan veel verschillende dingen zoals je netto loon, bruto loon, uurloon etc. etc. Maar wat betekend nou alles? Klik hier voor een snelle uitleg over jouw loonstrookje.

Zit je met volle verwachtingen te wachten op je loon! Maar heb je het nog steeds niet ontvangen? Informeer eerst bij je werkgever. Het kan wel eens voorkomen dat het bijvoorbeeld een dag later wordt uitbetaald door wat voor reden ook. Vervelend maar het kan af en toe gebeuren. Gebeurt het vaker? Ga in gesprek met jouw werkgever, een werkgever is namelijk verplicht om jou op tijd te betalen. Heb je te maken met fooien? Dat is een leuke extra’tje wat je bijvoorbeeld ontvangt van klanten voor de goede service. Een werkgever mag fooi nooit zelf zonder vooraf afgesproken afspraken ingehouden worden. Voor meer informatie klik hier voor de lonenwijzer.

Bekijk hier meer informatie over werken:

Loonsverhoging eisen?

10 manieren om een hogere loon te eisen!
De voorzitter van de FNV, Agnes Jongerius, geeft je graag tips om meer geld te verdienen. Hoe doe je dat, vragen om een loonsverhoging?

1. Altijd vragenopslag-loonsverhoging “Vraag minstens een keer per jaar om meer salaris. Nee heb je, ja kun je krijgen. Vraag je leidinggevende wat hij van je werk vindt. Waardeert hij je? Dan kan daar ook wat tegenover staan.”

2. Check de markt 
“Als je weet dat je ergens anders meer kan verdienen, sta je sterk. Hou personeelsadvertenties in de gaten. Krijgen ze bij de concurrent meer? Knip de advertentie uit, laat hem zien en zeg: ‘goh, hier kan ik vijftig euro meer verdienen. Wat vind je daar nou van?’ En…kijk op: www.loonwijzer.nl.

3. Hoor je collega’s uit 
“Vraag rond in het bedrijf wie wat verdient. Als je hoort dat een collega voor hetzelfde werk meer verdient, vraag je dan af of het eerlijk is. Nee? Laat je werkgever het dan maar uitleggen.”

4. Kies het moment
“Heb je net een goede prestatie geleverd of een diploma gehaald? Dit zijn prachtige momenten om meer salaris te vragen. Je bent tenslotte meer waard geworden. Vraag het niet op het moment dat je onmisbaar bent. Dat lijkt op chantage. Kijk ook goed naar je werkzaamheden. Zijn ze veranderd? Een goede reden voor verhoging!”

5. Zet je leidinggevende in z’n onderbroek 
“Veel mensen zijn bang voor hun werkgever. Dat maakt de onderhandeling ongelijk. Er is een truc om er geen last van te hebben. Stel je de man of vrouw gewoon voor in onderbroek. Dan is het allemaal een stuk minder indrukwekkend. Ik heb altijd veel aan die truc gehad.”

6. Verschuif het probleem 
“Zeg je leidinggevende dat je niet tot je vijfenzestigste zo door wilt gaan. Vraag wat voor perspectieven het bedrijf jou te bieden heeft. Maak het zijn probleem dat jij misschien weggaat. Dan gaat hij erover nadenken.”

7. Vraag niet te veel
“Vraag een beetje meer dan je hebben wilt, maar niet te veel. In Nederland houden we kleine marges aan bij het onderhandelen, anders krijg je ruzie. Je kan beter twee keer 50 euro vragen dan een keer 100.”

8. Laat je niet afschepen 
“Stuur het gesprek een andere kant op als je merkt dat je chef geïrriteerd raakt. Begin over iets anders, iets waar hij enthousiast van wordt. Kom daarna terug op de salarisverhoging. Mensen worden zelden twee keer boos in hetzelfde gesprek. Het kan zijn dat je op het verkeerde moment bij je chef aanklopt. Vraag dan wanneer je terug kan komen. Maar laat je niet afschepen.”

9. Blijf vriendelijk 
“Zeuren en klagen helpt niets. Houd het zakelijk en blijf vriendelijk en beleefd. Dreigen met weggaan moet je alleen doen als je ook echt ergens anders terecht kunt.”

10. Neem ontslag 
“Vind je dat je meer verdient maar wil je chef je dat niet geven? Dan moet je een andere werkgever zoeken, eentje die jou wel waardeert. Als je vooruit wilt, is het goed om wat rond te kijken op de arbeidsmarkt.”

Surf voor meer info over de arbeidsmarkt naar:
Sollicitatieinfo
FNV jong
FNV
Loonwijzer

Afbeelding: dub.uu.nl

Rechten & Plichten

Leuk je eerste (bij)baantje, maar wat komt er allemaal bij kijken? Hiervoor hebben wij een aantal onderwerpen opgesteld waaraan zowel de werknemer en werkgever zich aan moeten houden. Het hangt ook natuurlijk af van waar je werkt, als je bij een grote international werkt heb je natuurlijk een hele andere CAO dan bijvoorbeeld een eenmanszaak (wat niet altijd een CAO heeft).

Vakantiegeld
Elke werknemer heeft recht op vakantiegeld. Vakantiegeld wordt ook wel vakantiebijslag, vakantietoeslag of vakantie-uitkering genoemd. Je krijgt in principe 8% van je bruto jaarloon (dit is het wettelijke minimum). Maar in de CAO kan een hogere percentage zijn afgesproken. Een lager percentage is ook mogelijk, als je op jaarbasis maar minimaal 108% van het minimumloon verdient (loon plus vakantiegeld). Het totaalbedrag wordt normaliter apart uitbetaald in een van de maanden april, mei, juni of juli.

Vakantiedagen
Volgens de wet heeft iedere werknemer recht op vier weken vakantie per jaar. Wie vijf dagen wer week werkt, heeft dus recht op ten minste (4*5=) 20 vakantiedagen. Wie in deeltijd werkt heeft naar rato recht op 5 vakantiedagen. Werk je bijvoorbeeld twee dagen per week, dan heb je recht op (4*2=) 8 vakantiedagen. Een deeltijder hoeft immers ook minder dagen op te nemen om toch een hele week vrij te zijn. Het wettelijk minimum van vier weken vakantie wordt in de meeste bedrijfstakken in Nederland als erg weinig beschouwd. Vaak is het gebruikelijke aantal tussen de 23 en 25 vakantiedagen per jaar. Het verschilt per CAO.

Als het bedrijf een CAO volgt, dan is het mogelijk dat je recht hebt op meer vakantiegeld en/of vakantiedagen. Geen CAO? Probeer dan om te onderhandelen!

Overwerken
Afhankelijk van de afspraken met je werkgever en afhankelijk van of je onder een CAO valt, heb je recht op extra’s. Denk aan: reiskosten, toeslag voor overwerk, ploegendienst of werken op vreemde tijden. Het is slim om voor je een arbeidsovereenkomst tekent te weten welke extra’s je krijgt.
Afbeelding: nul251.info
Van overwerk is sprake wanneer je af en toe meer uren werkt dan de arbeidsuren die in je contract staan en/of als het uren betreft die buiten het normale rooster vallen. In de meeste CAO’s staan afspraken over toeslagen (extra salaris of extra vrije tijd) voor overwerk.

Is er in de CAO of arbeidsovereenkomst niets vermeld over extra toeslagen, dan heb je er waarschijnlijk geen recht op. Wettelijk is er namelijk geen regeling die een toeslag verplicht bij overwerk of ploegendienst.

Ziek
Tijdens ziekte heb je recht op minimaal 70% van je loon. Soms is er in de CAO een aanvulling geregeld, dan krijg je bijvoorbeeld 91% of 100% uitbetaald.

Wat zijn wachtdagen?
Het komt voor dat je de eerste of eerste twee ziektedagen niet doorbetaald krijgt. Dit zijn wachtdagen. Deze zijn dus voor eigen rekening.

Wat moet je doen als je ziek bent?
Meld je op de eerste ziektedag ziek bij je werkgever. Houd je aan de regels die gelden binnen het bedrijf wat betreft ziekte. Je kan aangeven hoe lang je verwacht dat je in de lappenmand zit. Je bent niet verplicht om medische gegevens te verstrekken. Je werkgever meldt jou ziek bij de arbodienst. Soms doet de arbodienst een huisbezoek. Het is ook mogelijk dat je op het spreekuur moet komen.

Hoe ziet het met de WIA (voorheen WAO)?
De WAO is sinds 1 januari 2006 (formeel 29 december 2005) vervangen door de WIA, de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Bij de WIA staat ‘werken naar vermogen’ centraal. Ofwel: ‘het gaat niet om wat je niet meer kan, maar om wat je nog wel kan.’ Na twee jaar ziekte word je door het UWB gekeurd. De mate van arbeids (on)geschiktheid hangt af van het verschil tussen je oude loon en wat je theoretisch nog kan verdienen met de beperking als gevolg van je ziekte: het loonverlies.

 • Wie minder dan 35% loonverlies lijdt is niet arbeidsongeschikt en blijft in beginsel in dienst van de werkgever.
 • Wie ten minste 35% maar niet meer dan 80% loonverlies lijdt, krijgt eerst een loongerelateerde uitkering. De duur van deze uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden. Daarna krijg je een loonaanvulling als je voldoende werkt, of een vervolguitkering als je niet of onvoldoende werkt. Daarbij geldt altijd: hoe meer je werkt, hoe hoger het inkomen is.
 • Wie ten minste 80% loonverlies lijdt en waarschijnlijk zal herstellen, krijgt een loongerelateerde uitkering (70% van het laatste loon).
 • Wie (duurzaam) ten minste 80% loonverlies lijdt, is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en krijgt een loongerelateerde uitkering (70% van het laatste loon).

Loonstrookje uitgelegd

Leuk! Misschien is dit je eerste loonstrookje. Spannend omdat je niet weet wat erop staat en hoeveel je hebt verdient. Voldoet het netto aan de verwachtingen? Dan is er geen probleem maar wat als je vragen hebt over je inkomen of alle bedragen dat erop staan? Op salarisinfostartpagina vind je een handig overzicht waarbij vele termijn staan uitgelegd.

Loonstrookje-uitgelegd

Je werkgever moet je inzicht geven in je salaris. Werkgevers geven daarom hun
werknemers maandelijks een loonstrook. Dit is niet verplicht, want verandert je loon niet ten opzichte van de vorige maand dan hoeft je werkgever geen loonstrook uit te geven.

Bewaar je loonstroken. Je hebt ze nodig om geld terug te krijgen bijvoorbeeld van de belastingdienst of om huursubsidie aan te vragen.
Op het loonstrookje staat het bedrag dat je bruto verdient. Je kunt lezen hoeveel belasting en welke premies er worden afgetrokken. Wat je overhoudt is je netto salaris.

Je loonstrook, dit moet er op staan:

 • Je brutoloon;
 • De samenstelling van het brutoloon;
 • De inhoudingen: loonbelasting en sociale premies;
 • Het minimum (jeugd) loon dat voor jou geldt en vakantietoeslag;
 • Je naam en sofi-nummer, gegevens van de werkgever;
 • De termijn waarvoor de betaling geldt, (week, maand, vier weken);
 • Je tariefgroep;
 • Extra vergoedingen, zoals: reiskostenvergoeding en andere toeslagen.

Meer informatie: FNV jong

Wat is het verschil tussen netto en bruto?
Je nettoloon is wat je op je bank- of girorekening gestort krijgt. Je brutoloon is wat je officieel verdient. Daarover moet je belasting en verzekeringspremies betalen. Je werkgever draagt de belasting en premies namens jou af.

Loonheffing
Loonheffing is de belasting dat een werkgever alvast betaalt aan de belastingdienst, zodat jij dat achteraf niet zelf hoeft te doen. Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen, dit zijn bijvoorbeeld AOW-premies die je betaal om een AOW-uitkering te krijgen als je 65 jaar wordt.

Wel of geen loonheffingskorting?
Op loonheffingen is korting te krijgen op de belasting. Hierdoor hoef je dan minder belasting te betalen. Als je in loondienst bent, houdt de werkgever er rekening mee met dat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kortingen worden loonheffingskorting genoemd. Daardoor betaal je dus minder loonheffing, en krijg je meer loon uitbetaald.

Heb je meerdere baantjes? Of heb je een uitkering en ben je tegelijkertijd in loondienst? Vraag dan bij 1 werkgever de loonheffingskorting aan. Mocht je bij beide werkgevers dat doen dan krijg je te veel korting op je belasting, wat je achteraf waarschijnlijk moet terugbetalen aan de belastingdienst.

Afbeelding: cartoon.blog.nl

Lonenwijzer

Salaris / loon
Meeste werknemers (vooral jongeren) zitten met smacht te wachten op zijn salaris. Het komt wel eens voor dat het salaris te laat of zelfs helemaal niet worden ontvangen door werknemers. Wanneer dit vaker voorkomt, dan is dat een slecht teken. Er is dan waarschijnlijk sprake van financiële problemen of er kan zelfs een aanstaand faillissement aankomen.

Wanneer het salaris niet is ontvangen dan is het raadzaam om eerst te informeren bij de salarisadministratie of bij de werkgever zelf om te vragen wat er aan de hand is. Zo is er vrij snel te achter halen of er sprake is van een misverstand of niet.

Krijg je steeds je salaris te laat of soms helemaal niet? Geef dan eerst aan bij de werkgever dat hij/zij verplichtingen heeft om je op tijd te betalen. Je kunt dit ook schriftelijk doen.

Betaalt de werkgever herhaaldelijk te laat of niet nadat jij dat heb aangegeven, dan kun je het salaris gaan vorderen. Dit betekent dat je met hulp van de bond (als je lid bent) of via een Bureau voor Rechtshulp / Rechtswinkel je salaris schriftelijk kan opeisen, met eventueel daarop bovenop een vertragingsrente (voor de te late betaling) en de wettelijke rente (voor iedere dag dat de werkgever te laat is). Hoe langer de werkgever met betalen wacht, hoe meer hij aan rente moet betalen.

Loonwijzer, wat kun je ermee?

Fooien
Bij sommige werkgevers (vooral bij horecagelegenheden) krijg je te maken met fooien, een leuke extra’tje wat je bijvoorbeeld ontvangt van klanten voor de goede service.

De werkgever kan bij indiensttreding afspreken dat je minder loon ontvangt omdat je fooien krijgt. Je bepaalt zelf of je met dat loon genoegen neemt. De werkgever mag je nooit minder betalen dan het wettelijk minimum (jeugd) loon. Als je weinig fooien ontvangt en de werkgever gaat dit tekort aanvullen, dan wordt het ingewikkeld. Je kunt dan de werkgever verplichten om altijd het hogere loon te betalen.

Het verdelen van de fooi wordt meestal onderling door het personeel geregeld. De werkgever deelt in principe niet mee in de fooi en bepaalt ook niet de verdeling ervan niet, mits de werkgever echt op de werkvloer heeft meegewerkt, kan hij eventueel ook een aandeel van de fooien pot ontvangen.

Over fooien zijn geen wettelijke bepalingen vastgesteld en in de cao is over het onderwerp fooien ook niets opgenomen. Wel zijn er uitspraken vanuit de Hoge Raad (rechtbank) die heeft vastgesteld dat de fooien die ontvangen worden door werknemers, ook aan de werknemers toebehoren. De werkgever mag dus geen fooi inhouden en geen loon inhouden omdat jij misschien te veel fooi hebt ontvangen.

Minimumloon

Minimumloon
Als je begint aan een nieuwe (bij)baan, dan spreek je van tevoren af wat je gaat verdienen. Je werkgever moet je in ieder geval het minimumjeugdloon betalen, minder mag niet. Wat je minimaal gaat verdienen is dus wettelijk vastgelegd. Dit minimumloon hangt af van het aantal uren dat je werkt en van je leeftijd.Twee keer per jaar, in januari en juli, wordt de hoogte van het minimumloon aangepast, waarbij het gaat om het brutoloon dat je krijgt bij een normale werktijd. Wat moet je minimaal verdienen? In het onderstaande schema een overzicht van de minimumlonen per uur. De bedragen zijn in euro’s.

minimumlonenIedere werknemer heeft recht op een minimum inkomen. Voor werknemers van 23 tot 65 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Voor mensen onder de 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Dat is volgens een bepaalde sleutel afgeleid van het minimumloon. Het jeugdloon stijgt naarmate men ouder wordt.

Op grond van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen mag geen – direct of indirect –onderscheid worden gemaakt in betaling aan mannen en vrouwen. Het minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast, in januari en in juli. Dit gebeurt op basis van voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) over de CAO-loonstijging in de marktsector.


Minimumloon 2013

Ook in 2013 word het minimumloon weer aangepast.

minimum-lonen

Het minimumloon is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Je hebt hier recht op als je tussen de 15 en 65 jaar bent. Als je tussen de 15 en 23 jaar bent, geldt een speciale variant, namelijk het mi

nimumjeugdloon. Hoe hoog dit minimumjeugdloon is, hangt af van hoe oud je bent. Ieder jaar gaat je minimumloon een beetje omhoog. Je baas moet dit nieuwe loon vanaf de dag van je verjaardag aan je uitbetalen.

Als je ouder dan 23 bent, heb je niet meer te maken met het minimumjeugdloon, maar met het “normale” minimumloon.

In 2013 is het minimumloon voor iemand van 23 jaar of ouder:
Per maand: € 1.469,40

Per week: € 339,10
Per dag: € 67,82

Voor de volledigheid vind u hieronder een tabel met de minimumlonen zoals deze momenteel wettelijk zijn vastgelegd. Elk jaar wordt het minimumloon verhoogt. Het gaat vaak om kleine verhogingen als er wordt vergeleken met het voorgaande jaar. Soms is het centenwerk, maar het minimumloon gaat vaak wel iets omhoog. Dit is natuurlijk gunstig, je verdient dan meer, maar ook de producten worden vaak duurder.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder €1469.40 €339.10 €67.82
22 jaar €1249.00 €288.25 €57.65
21 jaar €1065.30 €245.65 €49.17
20 jaar €903.70 €208.55 €41.71
19 jaar €771.45 €178.05 €35.61
18 jaar €668.60 €154.30 €30.86
17 jaar €580.40 €133.95 €26.79
16 jaar €506.95 €117.00 €23.40
15 jaar €440.80 €101.75 €20.35

Bron: Minimumloon 2013

|