Studentenvereniging 
Als je klaar bent met je eindexamen ga je in de meeste gevallen doorstuderen. Dit kan in je eigen stad, maar veel studenten kiezen ervoor om in een ander stad te gaan studeren. Het is dan een uitkomst om je bij een studentenvereniging  aan te melden en op deze manier makkelijker contacten te leggen en te netwerken.

Een studievereniging is de Nederlandse benaming voor een vereniging van studenten die dezelfde studie of afstudeerrichting volgen, of (soms) van studenten die aan dezelfde faculteit studeren.

Doel en structuur
Een studievereniging verleent aan studenten diensten die betrekking hebben op de studie of richting, en op oriëntatie op de arbeidsmarkt. De taken van een studievereniging zijn ruwweg in drie groepen te verdelen:

Onderwijstaken
De studievereniging levert studieboeken en oefententamens, bemiddelt bij stages en probeert door overleg met docenten en decanen om het onderwijs zo goed mogelijk op de studenten te laten aansluiten. De commissaris onderwijs van het bestuur is doorgaans belast met deze onderwijstaken.

Kennis vergroten
Om de kennis van de studenten te vergroten in het vakgebied van de opleiding, worden er van tijd tot tijd lezingen,congressen, trainingen en excursies georganiseerd. Daarnaast bieden deze activiteiten de studenten ook de mogelijkheid om zich beter te oriënteren op hun toekomst, en kunnen ze tonen hoe de theorie in de praktijk gebruikt wordt. Ook kunnen dit soort activiteiten ervoor zorgen dat de leden contact kunnen leggen met bedrijven en vice versa. 

Gezelligheidstaken
Om de medestudenten beter te leren kennen, worden er doorgaans periodieke borrels, feesten, sportdagen, weekends en dergelijke evenementen georganiseerd. Al naargelang de sfeer, de tradities en de omvang van de vereniging kunnen deze activiteiten heel studentikoos zijn, of juist niet.

Structuur
Meestal bestaat de structuur uit een bestuur met daaronder een aantal commissies. De omvang van het bestuur is doorgaans afhankelijk van het aantal studenten dat de opleiding telt, en het aantal beurzen dat de universiteit of hogeschool ter beschikking stelt. Bestuursleden (soms een fulltime taak) ontvangen normaal gesproken een compensatie, in de vorm van een aanvullende beursvrijwillige basis doen.

Faculteitsvereniging
Een faculteitsvereniging (in België faculteitskringstudierichting, terwijl een faculteitsvereniging (of -kring) open staat voor studenten aan een gehele faculteit. genoemd) is vergelijkbaar met een studievereniging. Het verschil is er voornamelijk een van schaal: een studievereniging richt zich op studenten van een bepaalde studierichting, terwijl een faculteitsvereniging (of -kring) open staat voor studenten aan een gehele faculteit.

Bron: Wikipedia