Het komt vaak voor dat mensen angst hebben voor en tijdens tentamen. Iedereen is onzeker over wat hij of zij kan. Mensen die gespannen en zenuwachtig zijn ervaren wat men noemt positieve faalangst. Deze stemming is het meest geschikt voor het leveren van goede prestaties. Sommige mensen zijn zo faalangstig over hun kunnen en kennen dat de angst hen verlamt. Ze kunnen niet meer leren, denken of antwoorden. Onderzoekers noemen dat negatieve faalangst. De angst om te falen is zo groot dat het de prestaties hindert of zelfs verhindert.

In het volgende gedeelte zullen we hier uitvoeriger op ingaan en tevens enkele tips geven hoe je deze negatieve faalangst kan overwinnen.

Voorbereiden op tentamens.
De belangrijkste methode om negatieve faalangst tegen te gaan is praten met jezelf, jezelf voorhouden dat je allerlei dingen kunt. Heel belangrijk is dat je ver vooruit begint met de voorbereidingen. Iedere dag dat je iets geleerd hebt en je kent het, sta je daar bij stil. Je overtuigt jezelf dat je het kent en dat niemand je dat kan afnemen. Je probeert aan je zelfvertrouwen te werken. Alleen zelfvertrouwen kan de onredelijke angst onder controle houden.

Een andere methode om negatieve faalangst tegen te gaan is een goede mentale voorbereiding. Je bereidt je mentaal goed voor door een werkwijze voor het tentamen te maken. Als het kan, oefen je met een oud tentamen. Je legt het horloge goed zichtbaar klaar en maakt de vragen volgens plan in de tijd die ervoor staat. Je probeert je voor te stellen dat het een echt tentamen is en laat je angstige gevoelens opkomen. Daarna probeer je die te beheersen door volgens plan en met zelfvertrouwen te werken. Je kunt deze tentamen simulatie met een ander doen, bijvoorbeeld een medestudent. Als het nodig is simuleer je elke dag het tentamen. Zo overtuig je jezelf dat je het kunt en leer je je angsten onder controle te houden, ook tijdens het echte tentamen.

Manieren om je beter op tentamens voor te bereiden

  1. Bereid je mentaal voor op het tentamen. Niet alleen leren wat je moet weten, maar ook bedenken met welke instelling je het tentamen gaat maken.
  2. Bereid je strategisch voor op het tentamen. Bedenk op welke manier je het tentamen gaat maken.
  3. Tijdens het tentamen voer je het uitgestippelde plan zo goed mogelijk uit. Houd je hoofd erbij. Blijf gespannen, niet te koel of te angstig. Als je last van faalangst hebt, oefen je vooraf door tentamens maken te simuleren.
  4. Na het tentamen ga je na hoe gepresteerd hebt, hoe je je mentaal en strategisch hebt gehandhaafd. Wat moet je de volgende keer doen?
  5. Bij de uitreiking van de uitslag ga je na wat je fout en goed hebt gedaan. Hoe kun je het de volgende keer beter doen?
  6. Regelmatig oefenen van deze punten is nodig en helpt tentamen maken.