Plannen en tijd gebruiken bij het leren en studeren heeft te maken met afspraken die je met jezelf maakt over wanneer je gaat werken, de volgorde waarin je de vakken en opdrachten doet, hoeveel tijd je besteedt aan elk van de vakken en de opdrachten, wanneer en hoe vaak je pauze neemt, wanneer je klaar moet zijn. Het kost mensen die dit niet doen over het algemeen meer tijd om de stof door te werken en zij komen dan ook vaker in tijdnood.

Bij het maken van een werkplan is het belangrijk met een aantal dingen rekening te houden omdat je daarvan kunt profiteren. Mensen hebben een biologische klok die gevoelig is voor regelmaat, iedere dag een vaste tijd voor leren en studeren helpt. Mensen werken beter bij afwisselend werk. Leren en studeren is gevoelig voor vermoeidheid; vaker kort leren is beter dan alles in een keer. Je kunt het best voor elk uur dat je leert een pauze van een kwartier houden, waarin je iets ontspannends doet. (Als de pauzes regelmatig langer duren dan met jezelf is afgesproken, kan een eierwekker helpen). Het is moeilijk zonder ervaring de tijd die nodig is voor leren en studeren te schatten. Het is dus belangrijk precies bij te houden hoeveel tijd leren en studeren voor de vakken kost.

Afbeelding: quickmeme.com

Hoe verbeter je planning

Weten wat te doen
Het is belangrijk je mentaal voor te bereiden op het leren en studeren. Mensen die weten wat ze moeten doen, een werkplan hebben en hun spullen klaar leggen bereiden zich mentaal voor om te beginnen en hebben daardoor een voorsprong op mensen die zich niet hebben voorbereid.

Werken volgens plan
Mensen die volgens plan werken, werken sneller en beter dan mensen die dat niet doen. Zij letten op de tijd en gaan na of ze op schema zijn. Daardoor zitten ze minder vaak te suffen terwijl de tijd doorgaat. Als ze achter raken op het schema proberen ze extra op te schieten.

Manieren om je planning te verbeteren

  • Als je moet leren en studeren is dat zelden leuk. Verzin geen smoezen en stel niet uit, maar maak een plan en ga aan de slag. Dat plan is nodig om je jezelf aan het werk te zetten en te houden tot je met je werk klaar bent.
  • Maak een werkplan zoals een lesrooster. Bij voorkeur voor een hele week. Maak een schema voor elke dag voor een hele week. Vooral als er tentamens voorbereid moeten worden is een planning over meerdere dagen belangrijk. Begin op ongeveer dezelfde tijd. Kies bij voorkeur een periode dat je niet gestoord wordt. Neem in het schema een pauze op van een kwartier voor elk uur werk. Pas het schema wekelijks aan, ook als het niet altijd lukt je aan het schema te houden.
  • Leg je spullen ruim op tijd klaar. Neem een pauze. Spreek met jezelf af op tijd te beginnen. Start met iets gemakkelijks, iets wat het minst onprettig is. Zorg voor afwisselend werk. Controleer af en toe wat je eerder hebt gemaakt of geleerd. Denk er aan: niet lang leren, wel vaak.
  • Vul het schema voor elke dag in. Maak drie kolommen. Een kolom voor de vakken en pauzes, een voor de tijden die je per vak wilt besteden en een kolom voor de tijden die je in werkelijkheid aan de vakken besteedt. Noteer wanneer je begint en wanneer je stopt met een vak.
  • Houd je aan de planning. Laat je niet afleiden. Als je planning niet realistisch blijkt, moet het de volgende keer beter.
  • Regelmatig oefenen van deze punten is nodig en helpt plannen en tijd gebruiken.