Benodigdheden bij je examen

 

HET EXAMEN

Wat heel erg belangrijk is om te weten is wat je nodig heb op je examen. Een rekenexamen lukt vaak niet zonder rekenmachine of pen. Kijk hier onder wat je wel en niet mag meenemen naar het examen.

examen spullen
Wat mag je allemaal meenemen naar je examen?

Bij alle vakken mag je dit meenemen:
– schrijfmateriaal incl. millimeterpapier
– tekenpotlood
– blauw en rood tekenpotlood
– liniaal met millimeterverdeling
– passer
– geometrische driehoek
– vlakgum
– elektronisch rekenapparaat

Woordenboek Nederlands
Sinds 2007 is bij alle schriftelijke examens een woordenboek Nederlands toegestaan. In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de kandidaat). Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.

Het woordenboek kan een handig hulpmiddel zijn, maar kan ook leiden tot tijdnood als je te veel woorden opzoekt. Bij vakspecifieke termen kan het woordenboek ook verwarrend zijn, omdat een woord meerdere betekenissen kan hebben.

Nieuwe spelling
In 2008 geldt de officiële spelling van oktober 2005, maar schrijfwijzen volgens de ‘oudere’ spelling van 1995 worden in 2008 (voor de laatste keer) niet fout gerekend.


Cito reken examen MBO

 

Rekenexamen

 

De examen periode is als begonnen maar heel veel mbo’ers moeten het reken examen van cito herkansen. De  toets was heel erg moeilijk voor heel veel studenten. Maar toch kan het nooit kwaad om te oefen voor je herkansing als je nu stage loop en geen les meer krijgt is het zeker handig.

rekenexamen

 

Als je het cito examen niet haalt kan je nu nog gewoon slagen, maar vanaf oktober 2013 niet meer dan word het verplicht om de cito toets te halen. Zonder geslaagde cito toets geen examen dus !!!

Een hoog cijfer voor reken staat heel er mooi op je cijfer lijst en voor sommige HBO opleiding. Is het zelfs verplicht om een goed cijfer voor rekenen te hebben.

hier onder vind je een link naar website met oefen examens.

CITO REKENEN

 

Afstuderen van het hbo

Afstuderen van het hbo

Het afstuderen van het hbo bestaat uit een afstudeerstage waarbij je een praktijkopdracht uitvoert voor een organisatie. Over deze praktijkopdracht schrijft u een stageverslag.

hbo

Beoordeling en toezicht

De beoordeling van stageverslagen en afstudeerscripties gebeurt door de stage- of afstudeerbegeleider van de opleiding. De examencommissie van de opleiding houdt toezicht hierop. Deze commissie is verantwoordelijk voor de toetsing en examinering.

In de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding vindt je meer informatie over de inhoud van de afstudeerrichtingen. Ook lees je over welke kennis, inzichten en vaardigheden waar je over moet beschikken na afronding van je studie.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de gang van zaken rond het afstuderen, kan je een klacht indienen bij de examencommissie van de opleiding. Tegen beslissingen van een hoger onderwijsinstelling kan je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de examens.

De rechtsbescherming van studenten in het hoger onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De onderwijsinspectie houd in de gaten of  hoger onderwijs de wet naleeft.

Top 10 Examen tips

Hoe kom je het makkelijkst door je examen periode heen

 

examen

Top 10 Examen tips

Tip 1: Hou bij welke voor welke vakken je goed staat en wat je uiterlijk moet halen voor elk vak. Dat steld je meestal heel erg gerust, het betekend alleen niet dat je verder niks meer hoeft te doen!!!

Tip 2: Het is heel erg belangrijk om gezond te eten voordat je gaat leren. Met genoeg vitaminen en bouwstoffen voor de conditie van je lijf en je hersens. Neem niet veel suiker, want daar word je moe en suf van.

Tip 3: Zorg ervoor dat je genoeg slaapt, en goed uitrust zeker door de weeks.

Tip 4: Onderbreek je huiswerk om het uur voor wat beweging in of buiten het huis.

Tip 5: Als je een vak heel moeilijk vindt, werk er dan elke dag zeker 15 min. aan.

Tip 6: Maak een afstreeplijstje zodat je kan bij houden wat je al hebt gedaan en wat je nog moet doen. Als je zelf niet weet hoe je zo een lijst moet maken kan je het in overleg met je ouders, mentor of een andere leraar samane maken.

Tip 7: Spreek met een of meer klasgenoten af om samen huiswerk te maken op vaste tijden. Zodat je van elkaar kan leren

Tip 8: Laat je overhoren door je ouders, je oudere broer of je zus.

Tip 9: Maak aantekeningen bij teksten die je moet leren. Door het op te schrijven onthoud je het beter.

Tip 10: Als er op school gelegenheid voor is, maak dan je huiswerk zoveel mogelijk daar. Je kunt dan ook leraren aanspreken als je iets moeilijk vindt.

Examen

Examens & Toetsen
Iedereen komt ermee in aanraking, maar we noemen het vaak verschillend: testen, toetsen, tentamen, schriftelijke overhoring, examen, mondeling, proefwerk, centraal schriftelijk, etc. Als scholier bereid je je anders voor dan een student. Een universitaire student leert weer anders dan een MBO student.

Toch zijn er overeenkomsten bij het leren en voorbereiden van een examen of tentamen. Op deze pagina’s geven we interessante tips hoe je jouw studiehouding en resultaten kan verbeteren.

Een goede voorbereiding
Geen betere garantie op succes dan een goede voorbereiding. Sommigen zeggen wel eens ‘Maar het komt op het examen aan, want daar blijkt pas of je het kent’. Wie daar in gelooft maakt zichzelf nodeloos zorgen. Al veel eerder is in vele toetsen gebleken hoe je er voor staat. Die kennis kan niet zomaar verdwijnen. Al eens meegemaakt dat je s’morgens wakker werd en al je wiskundekennis uit je hoofd was weggesijpeld en op je kussen lag?

Het examen zelf is onderdeel van een lang proces van voorbereiden en toetsing of je de stof goed genoeg kent. Je moet na veel oefenen gewoon een lastig kunstje vertonen en laten zien dat je minstens de helft en 10% erbij kent. Niet meer en niet minder.

Het kan in een black-out wel voorkomen dat deze kennis tijdelijk niet toegankelijk is. Daar is het volgende aan te doen:

  • Blijf nooit krampachtig doorzoeken, dat versterkt de blokkering;
  • Ga naar de volgende opgave;
  • pauzeer even, ga naar de WC, eet en drink wat.

Als je goed bent voorbereid, dan komt het vanzelf wel terug. Je hoeft niet alles te weten, als het maar genoeg is.

Afbeelding: girlscene.nl

Examenvrees
Iedereen die een examen moet doen zal zich min of meer gespannen voelen en zal wel eens wat piekeren over dit examen. Maar als dit heel sterk is, dan kan er sprake zijn van examenvrees. Lichamelijke spanning heeft weinig invloed op presteren, maar gepieker kan dat wel hebben. Examenvrees hangt samen met gedachten en denk patronen die een angstig gevoel veroorzaken. Dit gepieker gaat meestal over:

  • Het examen (‘zeer moeilijk’, ‘zeer veel’, ‘veel te weinig tijd’)
  • Over jezelf (‘ik kan het niet’, ‘ik raak geblokkeerd’, ‘ik vergeet het allemaal’)
  • Over de gevolgen van zakken (‘het hele jaar mislukt’, ‘m’n studie gaat eraan’, ‘m’n ouders worden boos’)

Deze gedachten en denkpatronen beïnvloeden de drie fasen van examen doen, namelijk de voorbereiding op het examen, het examen zelf en de evaluatie na afloop. In iedere fase kunnen in samenhang met examenvrees specifieke problemen optreden.

Angstig makende gedachten kunnen leiden tot uitstel van studeren en tot oppervlakkig met te weinig aandacht verwerken van de leerstof. De achtergrond hiervan is dat iemand die sterk het gevoel heeft dat iets niet gaat lukken, zich niet meer durft te wagen aan de (studie)taak. Mensen verminderen in zo’n situatie hun inzet en doen iets maar half of helemaal niet. Het lukt toch niet, dus waarom zou je je nog inspannen. Soms levert dat zelfs een soort zelfbeschermend excuus op: ‘als ik meer had gestudeerd, dan had ik het best kunnen halen’.

Het betekent dat studenten met examenvrees soms niet optimaal zijn voorbereid op het examen. Besef dat wat je verder ook denkt en voelt, een goede voorbereiding de beste garantie is voor een goede resultaat. Vul de studievragenlijst Smart in voor een overzicht van jouw sterke en zwakke punten.
Nodig is een goede aanpak en een goede organisatie van de studie.

Studeer actief, dat wil zeggen: maak onderscheid tussen hoofd en bijzaken en toets jezelf of je de stof begrijpt (vragen stellen, oude examens, enz). Durf dit aan. Ga steeds kritisch na hoe je er voor staat, dan kan je op tijd zwakke plekken aanvullen en vertrouwen in jezelf opbouwen.
Studeer ook strategisch hetgeen inhoudt dat je de voorbereiding afstemt op de eisen van het komende examen. Probeer niet ‘alles’ te weten, want dat kan niet en het is ook niet nodig. Het gaat erom dat op het examen blijkt dat je genoeg weet. Studenten die goed zijn in examens zijn ‘gevoelig’ voor de eisen van het examen. Docenten, het studiemateriaal, oude examens en medestudenten leveren veel aanwijzingen over wat echt belangrijk is.
Besef dat je niet hulpeloos bent overgeleverd aan het ‘examenmonster’, maar dat je veel controle over de situatie hebt. Zakken voor een examen is vaak het gevolg van passief en ongericht studeren.

Met de Checklist voorbereiden tentamens kan je controleren of jij je goed voorbereid. Lees ook het korte Studeren voor Dummies (en voor serieuze studenten).

bron: Leiden Universiteit

Informatieve linkjes:
Eindexamen journaals (tip)
Eindexamen.nu
Examen kennisnet
Examen.nl
Examenbundel.nl
Toetswijzer kennisnet
GRATIS je studieboeken downloaden

|