Digitale tentamens

Ben jij ook moet van die lege pennen of vergeet je vaak je pen thuis. Dan komt dit je vast goed uit. Wand de scholen gaan mee met de tijd, en blijven dus vooral achter. Daarom word op steeds meer scholen geëxperimenteerd met digitale tentamens. In het stukje hier onder lees je er meer over

digitale tentamens

Digitale tentamens

Papers en werkstukken inleveren, opdrachten verzenden en aantekeningen maken. We doen tegenwoordig bijna alles digitaal. Tentamens maken op de computer is dan ook niet nieuw voor universiteiten. Maar de VU is nu de eerste universiteit in Nederland die een speciale ‘digitale’ tentamenzaal heeft, met 385 speciale digitale tentamentafels.

Qua opzet verandert er voor studenten niet erg veel. Ze moeten nog steeds op gezette tijdstippen in de tentamenzaal verschijnen. Alleen worden er geen pennen en invulformulieren tevoorschijn gehaald, maar moeten ze inloggen. Met de nieuwe tentamenzaal voorziet de VU naar eigen zeggen in de vraag van studenten en docenten om modern en gebruiksvriendelijk tentamens te kunnen maken en nakijken.

Bron: Metronieuws.nl

Benodigdheden bij je examen

 

HET EXAMEN

Wat heel erg belangrijk is om te weten is wat je nodig heb op je examen. Een rekenexamen lukt vaak niet zonder rekenmachine of pen. Kijk hier onder wat je wel en niet mag meenemen naar het examen.

examen spullen
Wat mag je allemaal meenemen naar je examen?

Bij alle vakken mag je dit meenemen:
– schrijfmateriaal incl. millimeterpapier
– tekenpotlood
– blauw en rood tekenpotlood
– liniaal met millimeterverdeling
– passer
– geometrische driehoek
– vlakgum
– elektronisch rekenapparaat

Woordenboek Nederlands
Sinds 2007 is bij alle schriftelijke examens een woordenboek Nederlands toegestaan. In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de kandidaat). Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.

Het woordenboek kan een handig hulpmiddel zijn, maar kan ook leiden tot tijdnood als je te veel woorden opzoekt. Bij vakspecifieke termen kan het woordenboek ook verwarrend zijn, omdat een woord meerdere betekenissen kan hebben.

Nieuwe spelling
In 2008 geldt de officiële spelling van oktober 2005, maar schrijfwijzen volgens de ‘oudere’ spelling van 1995 worden in 2008 (voor de laatste keer) niet fout gerekend.


Cito reken examen MBO

 

Rekenexamen

 

De examen periode is als begonnen maar heel veel mbo’ers moeten het reken examen van cito herkansen. De  toets was heel erg moeilijk voor heel veel studenten. Maar toch kan het nooit kwaad om te oefen voor je herkansing als je nu stage loop en geen les meer krijgt is het zeker handig.

rekenexamen

 

Als je het cito examen niet haalt kan je nu nog gewoon slagen, maar vanaf oktober 2013 niet meer dan word het verplicht om de cito toets te halen. Zonder geslaagde cito toets geen examen dus !!!

Een hoog cijfer voor reken staat heel er mooi op je cijfer lijst en voor sommige HBO opleiding. Is het zelfs verplicht om een goed cijfer voor rekenen te hebben.

hier onder vind je een link naar website met oefen examens.

CITO REKENEN

 

Ezelsbruggetje voor natuurkunde

Ezelsbruggetje voor natuurkunde

Probeer jij ook je lessen te leren lukt het gewoon niet. Probeer dan de onderstaande ezelsbruggetje die kunnen je helpen begrippen en formules te onthouden. Leer de ezelsbruggetjes uit je hoofd of schijf ze in je schrift, deze ezelsbruggetjes kunnen je heel erg goed helpen.

 

natuurkunde

 

Tegen Grote Mensen kan meneer Micro niet praten.

Tera Giga Mega Kilo Milli Micro Nano Pico

 

FIBA

Als je een som moet maken moet je altijd de formule ook opschrijven. Een goed ezels bruggetje daarvoor is FIBA.
Eerst schrijf je de Formule die moet gebruiken. Daarna moet je Invullen wat je weet. Daarna schrijf je de Berekening op en dan geef je Antwoord.

 

Formules in een driehoekje!

Zet alle formules die uit 3 factoren bestaan in een driehoekje. Als je je hand op de onbekende factor legt weet je hoe je die moet berekenen. Een voorbeeld s=b*i wordt
s
b*i
Houd dan je hand op de i dan staat er s/b en weet je hoe je i moet berekenen!

 

KNAP

Kathode=Negatief
Anode=Positief

 

 

Ezelsbruggetjes voor scheikunde

Ezelsbruggetjes die je kan gebruiken bij  scheikunde 

Bij het vak scheikunde moet je zoveel begrippen kennen dat ezelsbruggetje heel goed van pas komen. Als je moet leren voor een toets, proefwerk of examen. Neem de ezelsbruggetje over of wat nog beter is, is het in je hoofd stampen.

scheikunde

BrINClHOF

Namen van de elementen die uit 2 atomen bestaan (in plaats van eentje):
Br= Broom, I= Jood, N= Stikstof, Cl= Chloor, H= Waterstof, O=zuurstof, F= fluor

 

Mamma En Pappa Blowen Perfete Hash Hou Op Niet Doen!

Een handig rijtje om de koolstofatomen van C1-tot-C10 te leren:

Mamma=Methaan=Ch4
En=Ethaan=C2H6
Pappa=Propaan=C3H8
Blowen=Butaan=C4H10
Perfecte=Pentaan=C5H12
Hash=Hexaan=C6H14
Hou=Heptaan=C7H16
Op=Octaan=C8H18
Niet=Nonaan=C9H20
Doen=Decaan=C10H22

 

Het Onweert Nooit In Brabantse Chloor Fabrieken.

De elementen H, O, N, I, Br, Cl en F komen (onder standaard omstandigheden) altijd voor met z’n tweeen, dus H2, O2, Br2 enz.

 

KNaAg

Kalium, Natrium en Zilver hebben als ionen de lading 1+

 

DIEF

D=destilleren
I=indampen
E=extraheren
F=filtreren

 

Ezelsbruggetjes voor economie

 

 

Ezelsbruggetjes voor economie 

Het is zo ver de examen komen er aan en zijn op sommige scholen zelf al begonnen. Hieronder vind je een paar tip en trucks om makkelijker te leren. Deze ezelsbruggetje die je hieronder te zien krijg zijn niet moeilijk dus schrijf ze alvast op of nog beter leer ze uit je hoofd zodat je deze vragen in elk geval goed hebt.

economie

 

BalanS

Links in het woord Balans staat de B van Bezittingen – die moeten dus links!
Rechts in het woord balanS staat de S van Schulden. Die moeten dus rechts!!

KANO

Een ezelsbruggetje voor de 4 productiefactoren:
Kapitaal, Arbeid, Natuur en Ondernemerschap!

Cashen & Dokken

Credit(eur/eren): met de C van Cashen!                                                                                                                   Debet(eur/eren): met de D van Dokken!

 

Indirecte ruil is het langste

Bij indirecte ruil gebruik je een ruilmiddel en bij directe ruil niet. Indirecte ruil is dus de langste weg èn het langste woord!

 

BIG FLIP FONDS

Zo onthoud je de 12 landen van de EU: Belgie, Italie, Griekenland, Frankrijk, Luxemburg, Ierland, Portugal, Finland, Oostenrijk, Nederland, Duitsland en Spanje!

 

 

Ezelsbruggetjes voor Biologie

Ezelsbruggetjes voor Biologie

 

Het is niet makkelijke om alles over het menselijk lichaam te onthouden. Daarom zijn er hele handige ezelsbruggetjes om alle voedingsstoffen, stelsels, je ogen

schijf van vijf

Vader En Moeder Willen Veel Kinderen

Alle voedingsstoffen die een mens nodig heeft:
V= vitaminen
E= eiwitten
M= mineralen
W= water
V= vetten
K= koolhydraten

 

Vette Boeren Spelen Zomers Altijd Buiten

verteringsstelsel
beenderenstelsel
spierstelsel
zenuwstelsel
ademhalingsstelsel
bloedvatenstelsel

De 6 stelsel bij biologie!!!!

 

Bij Van Houten Verkoopt Anna Brood

B: Bijziendheid
V: Beeld komt Voor het netvlies
H: Holle (= negatieve) lens nodig ter correctie
V: Verziendheid
A: Beeld komt Achter het netvlies!

 

Harry Potter Leeft GeLukkig Nog

Wanneer licht in het oog valt passeert het:
Hoornvlies
Pupil
Lens
Glasachtig Lichaam
Netvlies

 

IPMAT

De beginletters van de verschillende fases van een celdeling:
Interfase
Profase
Metafase
Anafase
Telofase

Ezelsbruggetjes voor Wiskunde

Ezelsbruggetjes voor Wiskunde

Twijfel je soms nog een over hoe het ook al weer moest? of ben je vergeten om aan tekeningen te maken tijdens de les. Dan heb je geluk dat er hieronder een paar ezelsbruggetjes staan die je kunnen helpen. Stamp ze in je hoofd of schrijf ze over in je schrift.

wiskunde1

SOSCASTOA                                                                                                                                            

Handig voor berekeningen aan driehoeken:

Sin = Overstaande / Schuine (S.O.S)
Cos = Aangrenzende / Schuine (C.A.S)
Tan = Overstaande / Aangrenzende (T.O.A)

Leuke BH met inhoud!

Inhoud = LxBxH.

Delen door nul is gelul

Je kunt niet iets door niets delen! Dat is echt onzin!

W.E.L.K.O.M                                                                                                                                                 

  • w= wortelverbanden
  • e= exponentiële verbanden
  • l= lineare verbanden 
  • k= kwadratische verbanden 
  • o= omgekeerd evenredige verbanden
  • m=machtsverbanden


Dit helpt je onthouden welke verbanden er zijn!

Nederlands het kofschip

Nederlands het kofschip

Heb jij soms nog of je een d of t moet gebruiken? Hieronder is een opfrisser van het kofschip te vinden. Als je er echt nog veel problemen mee hebt kan je het overschrijven in je Nederlands schift.

kofschip

Een overbekende ezelsbrug om de onvoltooid verleden tijd en het voltooid deelwoord van zwakke werkwoorden te gebruiken (alle werkwoorden met in de verleden tijd de uitgangen -de en -te(n) en een voltooid deelwoord op -d of -t ) geschreven moeten worden.  We doen het even voor bij vier werkwoorden:m akenblaffenkrabben enleven. Haal van de infinitief het hele werkwoord) de uitgang -en af. Je houdt dan alleen de stam over. Is de laatste letter van de stam een medeklinker uit ‘t kofschip?

makblaff (ja); krabblev (nee)

 

Zo ja: de verleden tijd wordt gevormd met de uitgang -te.

maakteblafte

 

Zo nee: de verleden tijd wordt gevormd met de uitgang -de.

krabdeleefde

Vreemde taal leren

Waarom een vreemde taal leren?

talen

Waarom een Vreemde taal leren Als je op vakantie gaat naar een vreemd land waarderen de mensen in dat het land het heel als je de taal probeert te spreken. Ze willen je ook heel vaak helpen als het nog niet helemaal lukt. En als je geen vreemde taal leert beperk je jezelf in bepaalde situaties. Bv. bij sommige vacatures is het een eis om een vreemde taal te beheersen. Vreemde taal leren is ook goed voor je maatschappelijke ontwikkeling

Wat zijn de voordelen aan een nieuwe taal leren?

– Als je op vakantie gaat kan je makkelijk de weg vragen aan iemand                                                                                                 – Je kan makkelijker zaken doen met mensen uit het buitenland                                                                                                          – Als je stageloopt in het buitenland houden mensen je niet voor de gek omdat je zo verstaat                                                – Iets kunnen kopen of erachter komen wat er op je bord terecht komt                                                                                            –  kan je veel leren over de historie en cultuur van een land door de taal te leren.

Op dit moment zijn dit de 4 wereldtalen.

– Engels                                                                                                                                                                                                                      – Frans                                                                                                                                                                                                                        – Spaans                                                                                                                                                                                                                    – – Chinees