1). Studiefinanciering voor beroepsonderwijs

Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt voltijd een opleiding in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg), dan heb je in principe recht op studiefinanciering. De studiefinanciering start de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je 18e verjaardag.

Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een rentedragende lening en een OV-studentenkaart. Doe je een beroepsopleiding op niveau 1 of 2 dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele rentedragende lening terug. Volg je een opleiding op niveau 3 of 4 dan krijg je studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs.
Je hebt recht op studiefinanciering zolang je staat ingeschreven.

Als je een partner hebt en kinderen, dan kun je een partnertoeslag krijgen. Heb je kinderen en geen partner? Dan kun je een éénoudertoeslag krijgen.

Volg je voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dan kom je in aanmerking voor tegemoetkoming scholieren. Je hebt geen recht op studiefinanciering.

Lees verder

2). Studiefinanciering voor hoger onderwijs

Als je voltijd (of duaal) een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgt, heb je in principe recht op studiefinanciering. En als je recht hebt op studiefinanciering, dan heb je ook recht op een OV-studentenkaart.

Afbeelding: debatblog.nl

Wat kun je krijgen?
Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een rentedragende lening  en een collegegeldkrediet. De studiefinanciering in het hoger onderwijs wordt als prestatiebeurs verstrekt. Dat betekent dat de beurs eerst als lening wordt uitbetaald. Presteer je voldoende, dan wordt je beurs achteraf omgezet in een gift. De lening en het collegegeldkrediet moet je na je opleiding terugbetalen.

Als je een partner hebt met een kind, dan kun je een partnertoeslag krijgen. Heb je een kind en geen partner? Dan kun je een éénoudertoeslag krijgen.

Studiefinanciering krijg je in de vorm van een prestatiebeurs.

Aanmelden via studielink
Ga je voor het eerst naar een hogeschool of universiteit? Dan moet je je ook aanmelden voor de studie van jouw keuze. Je aanmelding (inschrijving) regel je via www.studielink.nl.

Lees verder

– Studiefinancieringinfo.nl (tip!)