Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn studiefinanciering?
Je mag maar een bepaald bedrag naast je studiefinanciering per jaar bijverdienen. Dit wordt per jaar door de DUO vastgesteld. In 2012 mag je in totaal € 13.632,53 bijverdienen. Wat de gevolgen zijn kun je hieronder verder lezen of teruglezen op de website van de DUO.

Bijverdiengrens
Studiefinanciering is bedoeld om de financiële barrière om te studeren zo laag mogelijk te maken. Als je zelf meer dan een bepaald normbedrag bijverdient, gaat de overheid ervan uit dat er geen financiële barrière is en dat je geen financiële hulp nodig hebt om een opleiding te volgen. Dat normbedrag noemen we de bijverdiengrens. Je mocht in 2012 maximaal € 13.632,53 bijverdienen.
In 2010 en 2011 was de bijverdiengrens €  13.215,83


Welk inkomen tellen allemaal mee?
Het DUO (voorheen IB-groep) controleert vanaf 2008 niet langer de nettoloon maar je verzamelinkomen. Doe je geen aangifte bij de belastingdienst? Dan controleert DUO je belastbaar loon.

Gevolgen te veel bijverdienen

Stel dat je in 2012 meer dan € 13.362,53 hebt verdiend en je hebt je studiefinanciering niet op tijd stopgezet. Wat gebeurt er dan?

  • Het bedrag dat je hebt verdiend boven de grens van € 13.362,53 moet je aan DUO terugbetalen. Je hoeft nooit meer terug te betalen dan je aan basisbeurs en aanvullende beurs hebt ontvangen.
  • De waarde van het studentenreisproduct is in 2012 vastgesteld op € 91,17 voor elke maand waarin jij je studentenreisproduct in bezit hebt gehad.
  • Over beide schulden moet je rente betalen. Deze rente loopt vanaf het moment dat DUO een Bericht Studiefinanciering sturen over je bijverdiensten.

Wat moet je doen?
Verwacht je in 2012 meer dan € 13.362,53 te gaan verdienen?

  • Zet je studiefinanciering stop vóór de maand waarin je boven de bijverdiengrens van € 13.362,53 komt. Neem contact op met de DUO als je dertig jaar of ouder bent.
  • DUO legt automatisch vast dat je vanaf januari weer studiefinanciering wilt ontvangen, mocht je dat niet willen ontvangen moet je dat meteen melden.
  • Vergeet niet je studentenreisproduct stop te zetten. Doe dit uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering.

Voorbeeld
Je bereikt in november 2012 de bijverdiengrens van € 13.362,53. Dan kun je het beste:

  • Per 1 november je studiefinanciering stopzetten
  • Je studentenreisproduct uiterlijk op 7 november (de vijfde werkdag) stopzetten
  • Het wordt automatisch via DUO vastgesteld dat je vanaf januari weer studiefinanciering wilt ontvangen.

Tot wanneer stopzetten?
Weet je pas in 2013 dat je in 2012 meer hebt verdiend dan € 13.362,53? Je hebt tot 1 juli 2013 de tijd om met terugwerkende kracht de studiefinanciering over maanden in 2012 te laten intrekken. Zet je studiefinanciering stop per de eerste dag van de maand waarin je over de bijverdiengrens gaat. Gevolgen: je moet de studiefinanciering  terugbetalen die je hebt gekregen in de maanden die je met terugwerkende kracht hebt stopgezet. Voor het onterecht in bezit hebben van de studentenreisproduct is per 1 september 2012 de schuldbedrag verhoogd naar € 194,- per maand.

Bijverdienen in de leenfase
Inkomsten over maanden waarin je alleen nog kon lenen, tellen ook mee voor je bijverdiensten. Ook als je alleen een nullening hebt om met je studentenreisproduct te kunnen reizen, moet je je houden aan de bijverdiengrens.
Bron: DUO