We gaan er natuurlijk van uit dat iedereen zijn propedeuse in het eerste of voor het eind van de tweede jaar van een HBO of universitaire opleiding haalt. Helaas komt het toch voor dat er regelmatig studenten een BAS ontvangen.

Een BAS is een middel om studenten te selecteren. De regels omtrent het bindend afwijzend studieadvies zijn meestal strikt omschreven in het opleidings- en examenreglement van iedere opleiding.

Wanneer krijg je een BAS? Per opleiding zal het een klein beetje verschillen maar in grote lijnen gelden de volgende regels:

  • Wanneer een student minder dan 40 studiepunten heeft behaald voor het einde van het eerste jaar. Ook kan er een bindend afwijzend studieadvies worden gegeven als er wel minstens 40 studiepunten zijn behaald maar niet de door de opleiding gespecificeerde verplichte onderdelen van het propedeutisch examen heeft behaald.
  • Indien de student voor het einde van het tweede jaar van inschrijving (24 maanden na inschrijving) zijn propedeuse nog niet heeft behaald.

Er zijn wel enkele voorwaarden waaraan een bindend afwijzend studieadvies aan moet voldoen:

  • Je school of instelling is verplicht om de student de waarschuwen dat hij bij ongewijzigde omstandigheden een binden afwijzend studieadvies zal kunnen ontvangen, en wat de gevolgen daarvan zijn.
  • Het bestuur van de instelling is verplicht om de student de gelegenheid te geven om gehoord te worden, als de opleiding erover denkt hem een  bindend afwijzend studieadvies te geven.

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de persoonlijke omstandigheden van de student. Alleen factoren die betrekking hebben op studievoortgang en studieresultaten mogen de basis zijn van het BAS. De instelling moet daarnaast rekening mee houden met de persoonlijke omstandigheden van de student die mogelijk een betrekking hebben gespeeld bij de studievertraging. Voorbeelden van zulke omstandigheden zijn: langdurige ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden etc. Het is daarnaast erg belangrijk dat je persoonlijke omstandigheden die invloed hebben (kunnen hebben) op de studievoortgang meldt bij de studieadviseur zodra ze zich voordoen.

Mocht je toch een BAS hebben ontvangen en ben je het er niet mee eens? Vraag dan direct een gesprek aan met je studieadviseur, kan hij of zij je niet verder helpen, dan kun je bezwaar indienen bij de COBEX (College van Beroep voor de Examens). Let op: je bezwaar tegen het studieadvies moet binnen vier weken na afgifte van de BAS of BSA ingediend zijn bij de COBEX!

Gevolgen van een BAS / BSA:
Dit verschilt ook weer per opleiding en instelling. Het meest voorkomende is dat wanneer je een bindend afwijzend studieadvies heeft ontvangen, kan je je niet meer aan de instelling voor dezelfde opleiding inschrijven. Indien je toch weer wilt inschrijven voor dezelfde opleiding en instelling, dan dien je een verzoek in te vullen waarbij de examencommissie waarop zij dan een besluit daarop maken.