Studenten OV in de zomervakantie

Het is bijna zo ver, de zomervakantie komt er weer aan! Nog een paar weekjes school en daarna hebben we lekker zomer vakantie. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk met je studenten OV, tot wanneer is je studenten ov nou eigenlijk geldig.

De week studenten Ov is niet geldig .

Weekendabonnement

Met een weekendabonnement reis je gratis in het weekend, maar ook in de vakantie en op feestdagen. Ook op Goede Vrijdag reis je gratis met je weekendabonnement – net zoals een weekabonnement– . Doordeweeks reis je met een weekendabonnement met 40% korting , met de trein. Reis je met stads- en streekvervoer, dan reis je met 34% korting.

Weekabonnement 

In de vakantie gelden andere regels voor het studenten weekabonnement. Je reist dan de hele periode met 40% korting met de trein en 34% met stads- en streekvervoer.

16 juli 4.00 uur tot 16 augustus 4.00 uur reis je met een weekabonnement de hele periode met korting. Ook op de feestdagen reis je met korting. Voor weekendabonnementen verandert er niets in de zomerperiode.

Meer informatie vind je op www.duo.nl. (directe link naar http://www.duo.nl/particulieren/reizen/week_of_weekend.asp)

Introductieweek

Klaar met examens of ben je net geslaagd, en wil je doorstuderen. Dan krijg de eerste week op je nieuwe school een introductie week, zo een introductie week heb je vast al eerder gehad in het eerst jaar van de middelbare school. Of in het eerst je van het MBO of HBO. Veel scholen gaan in de introductie week op kamp of geven rondleidingen in de stad of omgeving van de stad, zodat de leerlingen kennis met elkaar kunnen maken. En een band met elkaar kunnen opbouwen.

Misschien ga je wel studeren in een andere stad, dan moet je natuurlijk ook een beetje wegwijs worden in die stad. De beste manier om dit te bereiken is door deel te nemen aan de introductieweek die in jouw (nieuwe) studentenstad wordt georganiseerd. Elke studentenstad heeft een introductieweek, al heet deze overal weer anders. In de introductieweek raak je bekend met alle aspecten van het studentenleven.

Bekijk per studentenstad: kamers, introducties etc. Zie menu links voor alle steden in Nederland: Introductieweek: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht

Veel pleizierrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!

Minor / Major

Wat houd een minor in en wanneer maak je een keuze voor je minor, is het verplicht, moet je het volgen op de school waar je studeert? Deze vragen worden allemaal beantwoord in het volgende stukje.

Een minor is een studievak dat je naast je hoofdvaken beoefent of bestudeert. Op de middelbare school in Nederland moeten er tegenwoordig profielen worden gekozen. Een profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken (de hoofdvakken). Naast deze vakken kan men zijn of haar interesse en kennis verbreden door extra vakken te kiezen.

Op de universiteit en hbo volgt je een hoofdstudie die tegenwoordig vaak met de Engelse term ‘major’ wordt aangeduid. Naast deze hoofdstudie worden de studenten gestimuleerd hun horizon te verbreden door Algemeen Vormende Vakken (AVV) te kiezen. Deze vakken worden ook bijvakken genoemd. Men kan tegenwoordig ook de bijvakken uitbreiden tot een ‘minor’. Een minor is een pakket van vaak 3 tot 6 curssusen verspreid over het hele collegejaar. Een minor levert tussen de 20 – 30 ECTS op.

Een minor is in principe voor alle studenten (Universiteit en hbo). Soms worden er eisen gesteld aan de studenten zoals het behaald hebben van de propedeuse of aanwezige voorkennis.

Bij een studie aan een conservatorium wordt verlangd dat de student naast zijn hoofdvakinstrument of andere opleiding een ander instrument leert. Hiervoor zijn de normen beduidend lager en het behalen van dit bijvak geeft geen enkele bevoegdheid op het gebied van dit instrument. Evenmin wordt dit instrument op het diploma vermeld. De bijvaklessen worden doorgaans door andere docenten gegeven dan de hoofdvaklessen.

Doorstuderen na Hbo onbetaalbaar

 

Doorstuderen naar het HBO word steeds duur, als je in 2013 begint aan een studies op de universiteit bedraagt je collegegeld €9000,-  als je een van deze opleidingen gaat doen:

  • Godgeleerdheid m.u.v. de joint bachelor Theologie
  • Wijsbegeerte
  • Rechtsgeleerdheid
  • Economische Weteschappen en Bedrijfskunde
  • Sociale Wetenschappen
  • Psychologie en Pedagogiek

bachelor tandheelkunde te gaan doen ben je €25 000,- kwijt aan je collegegeld

LET OP!!! Dit geld voor niet EER-stunten

Dit is een lijst van de EER-landen (als je afkomstig bent uit een van deze landen geld het niet voor jou):

België,Cyprus, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië (vanaf 1 juli 2013), Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Nederlandse Antillen, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden, Zwitserland

Daarnaast verlies je ook het recht op studiefinanciering en een OV-kaart. Pre-masters en schakelprogramma’s worden volgend jaar niet meer vergoed. Universiteiten berekenen de kosten door aan studenten, waardoor het voor hen onbetaalbaar wordt om verder te studeren.

Doorstuderen word dus steeds duurder de reactie van kamerlid Jesse Klaver van Groenlinks gaat als volgt


‘belachelijk’. Volgens hem zou het voor iedereen mogelijk moeten zijn om door te studeren. Hij heeft dan ook opheldering gevraagd aan staatssecretaris Zijlstra.

Hoeveel bedraagt het collegegeld

Je bent net geslaagt en je wilt verder gaan studeren, maar hoeveel gaat dit allemaal kosten? Laten we beginnen met het collegegeld. Wat kost dat en verschild het elk jaar van bedrag? Hieronder vind je, maar let wel op deze je boeken geld en andere benodigd heden voor school zijn apart van dit bedrag.

Het wettelijk collegegeld bedraagt:

a. voor een voltijdse opleiding

– voor het studiejaar 2012/2013 1.771 euro;
– voor het studiejaar 2013/2014 1.835 euro.

b. voor een deeltijdopleiding of een duale opleiding

– voor het studiejaar 2012/2013 een minimaal bedrag van 1.003 en maximaal bedrag van 1.771 euro. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.
– voor het studiejaar 2013/2014 een minimaal bedrag van 1.049 en maximaal bedrag van 1.835 euro. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks opnieuw brekend, dus deze bedragen staan alleen vast voor dit jaar.

Wettelijk collegegeld

 

Als je naar het HBO gaat krijg je te maken met collegegeld. Wat is dat nou eigenlijk voor wat betaal je dan en waarom moet je dat betalen? Wanneer moet je het betalen. Hieronder vind je alles over wettelijk collegegeld.

Je betaalt het wettelijk collegegeld als je voldoet aan elk van de voorwaarden:

Je voldoet aan de nationaliteitsvereiste. Dit houdt in dat je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER) of de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit. Je valt ook onder de nationaliteitsvereiste als je een familielid bent van in Nederland wonende EU-burgers die niet de EER-nationaliteit hebben of als je een verblijfsvergunning bezit op basis waarvan je in aanmerking komt voor studiefinanciering; en

Je woont in Nederland, België, Luxemburg, of één van de Duitse Bondsstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen of Bremen; en

Je hebt bij de aanvang van het studiejaar van je bacheloropleiding nog niet een bachelordiploma behaald voor een bekostigde opleiding en bij aanvang van het studiejaar van je masteropleiding nog geen masterdiploma voor een bekostigde opleiding; en

Je staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding aan een universiteit of hogeschool.
Als je gedurende het studiejaar niet meer voldoet aan de vereisten omtrent woonplaats/nationaliteit kan de instelling alsnog instellingscollegegeld in rekening brengen.


Het wettelijk collegegeld geldt ook als:

Je na het afronden van een studie nog een tweede bachelor of een tweede master in de zorg of in het onderwijs wilt volgen en je nog geen diploma hebt behaald in (één van) deze richtingen. Om te bepalen of een opleiding een zorg- of onderwijsopleiding is, kun je het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho) raadplegen.

Je met een tweede bachelor of tweede master bent begonnen tijdens je eerste studie, De afspraak hierover met VSNU en HBO-raad blijft gelden en wordt in 2014 omgezet in een wettelijke regeling.
Het collegegeld voor een schakelprogramma (premaster) verschilt per onderwijsinstelling. Kijk op de site van de onderwijsinstelling van je keuze voor meer informatie.

App DUO Student

Installeer de app DUO Student en je

Met de App DUO Student kan je heel makkelijk via je, je mobiele telefoon informatie vinden over de betaal datums van studie financiering . En je hebt natuurlijk ook toegang tot de meest gestelde vragen, en je kan berekenen hoeveel je van je studiefinanciering terug moet betalen.

Installeer de app via een store of gebruik de QR-code.

Apple
Versie QR-code Apple
De app is geschikt voor IOS 4.0 en hoger

QR code iPhone

Naar de Apple App Store

Android
Versie QR-code Android
De app is geschikt voor Android 1.6 en hoger

Plaatje QR code Android

Naar de Android Market
Blackberry
Versie QR-code Blackberry
De app is geschikt voor BlackBerry 5.0 en hoger.

QR code Blackberry

Naar de Blackberry App World

 

Studiefinanciering stopzetten

Zolang je studeerd heb je recht op studiefinanciering zeggen veel mensen. Klopt dat wel helemaal of zijn er regels aan verbonden waar je aan moet houden. Of bepaalde eisen waar je aan moet voldoen. Wanneer heb je geen recht meer op studiefinanciering en moet je, je studiefinanciering stopzetten als je:

  1. stopt met je studie
  2. te veel bijverdient
  3. je rechten op een later tijdstip wilt gebruiken

Zet je studiefinanciering niet stop als je een nullening wilt. Voor het aanvragen van een nullening moet je de samenstelling van je studiefinanciering wijzigen.

Stopzetten studentenreisproduct
Als je je studiefinanciering stopzet, moet je ook altijd je studentenreisproduct stopzetten. Uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering.

Geef je uitschrijfdatum door
Als je stopt met je opleiding, moet je de datum waarop je wordt uitgeschreven aan ons doorgeven. Wij zetten dan je studiefinanciering stop. Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin de onderwijsinstelling je uitschrijft. Vraag de datum waarop je wordt uitgeschreven na bij je onderwijsinstelling.

Ingeschreven tot en met augustus
Om te bepalen tot wanneer je recht hebt op studiefinanciering en je studentenreisproduct, kijken we naar de datum waarop de hogeschool of universiteit je uitschrijft. In de meeste gevallen kun je in de zomermaanden geen collegegeld terugkrijgen en blijf je ingeschreven tot en met 31 augustus. Blijf je ingeschreven staan bij je onderwijsinstelling tot en met augustus en heb je nog niet al je studiefinancieringsmaanden verbruikt? Dan heb je ook recht op studiefinanciering tot en met augustus. Je studentenreisproduct moet je dan uiterlijk op de vijfde werkdag van september stopzetten.
Toch niet studeren?
Heb je je aangemeld voor een opleiding en heb je studiefinanciering aangevraagd, maar ga je toch niet studeren? Dan moet je je aanmelding via Studielink intrekken en je aanvraag studiefinanciering stopzetten door in te loggen op onze site. (Ben je uitgeloot voor een lotingsstudie, dan hoef je je aanmelding via Studielink niet in te trekken.)

Als je je studentenreisproduct al op je kaart hebt geladen, dan moet je deze stopzetten vóór de eerste dag van de maand dat je studiefinanciering zou ingaan.

Heb je ook overbruggingstegemoetkoming aangevraagd en gekregen, dan moet je dit terugbetalen.

Studiefinanciering tussen twee studies

 

Studiefinanciering tussen twee studies als je bv. van het van het MBO naar het HBO gaat, hoe werkt dat dan met studiefinanciering. Wanneer moet je het stop zetten, en wanneer vraag je die nieuwe weer aan? Hieronder vind je de benodigde informatie over studiefinanciering tussen twee studies.

Sta je ingeschreven voor een mbo-opleiding en ga je na een korte onderbreking naar hbo of universiteit? En heb je voor je nieuwe studie ook recht op studiefinanciering? Dan kun je in de periode tussen je laatste studieactiviteit en je nieuwe studie gewoon studiefinanciering krijgen en je studentenreisproduct blijven gebruiken. Dat noemen we een overbrugging.

Geef je nieuwe studie door

Je moet je nieuwe opleiding vóór je inschrijfdatum aan ons doorgeven. Stop je op 30 juni met je opleiding en sta je bijvoorbeeld vanaf 1 september ingeschreven bij je nieuwe opleiding? Dan moet je dit vóór 1 september doorgeven aan DUO. Je kunt je nieuwe opleiding snel en makkelijk doorgeven door in te loggen. Je mag maximaal vier maanden overbruggen.

Hoe werkt Studielink

 


Hoe werkt Studielink?
Als je je gaat inschrijven voor een nieuwe opleiding moet je een aantal stappen doorlopen hier onder vind je zes die je moet doorlopen:
Stap 1 Voor Studielink heb je een eigen DigiD account nodig. Als je die nog niet hebt kan je het op deze website aanvragen www.digid.nl.

Stap 2 Als het is gelukt met je DigiD account, kan je inloggen op www.studielink.nl om je  persoonsgegevens in te voeren.

Stap 3  Onder actie vind je ‘Mijn To Do Lijst‘.Voer hier je vooropleiding in.

Stap 4 Dien een verzoek tot inschrijving in voor de opleiding die je wilt gaan volgen. Ook deze actie vind je nu onder je ‘Mijn To Do Lijst’.
Afhankelijk van aan welke instelling je wilt studeren kan de volgende actie nu onder je ‘Mijn To Do Lijst’ komen: voer je betaalgegevens in. Volg de aanwijzingen in het scherm. Klik hier voor het Stappenplan Digitale Machtiging.

Raadpleeg regelmatig je ‘Mijn To Do Lijst’ in Studielink, de detailpagina van je verzoek tot inschrijving en de berichten die je ontvangt.