Hoeveel hoor ik ongeveer te krijgen voor mijn verrichte werk? En welke factoren hebben hier invloed op?

Bepalende factoren hoogte stagevergoeding?

Er zijn een aantal factoren die meespelen bij de bepaling van de stagevergoeding:

1. Het opleidingsniveau: MBO, HBO of universitair;
2. De opleidingsrichting: door de schaarste naar IT’ers zullen deze bedrijven vaak meer bieden of andere secundaire arbeidsvoorwaarden hebben.
3. Daarnaast, heel belangrijk, speelt de duur van je stage een rol. Hoe langer de stageperiode, hoe beter je vaak gaat functioneren (meedenken, initiatieven neemt etc.) en dus meer waard bent.
4. Daarnaast de inhoud van je stage (onderzoek, advies, enquête, analyse etc ). Zijn de resultaten van jouw onderzoek/ werk belangrijk voor het bedrijf? Op basis van deze afweging(en) kan de vergoeding verschillen.
5. Het bedrijf zelf. Sommige bedrijven hebben als beleid gewoon geen vergoedingen te vestrekken (ga dus ergens anders stage lopen of laat zien dat je wat waard bent).
6. De soort stage; gaat het om een kennismakingsstage, een werkervaringstage, een afstudeerstage, onderzoeksstage of een buitenlandstage.
7. Relevante werkervaring; via bijbanen, vorige projecten, stages en nevenactiviteiten etc.

Gemiddelde vergoedingstagevergoeding
Er zijn grote verschillen te vinden in vergoedingen. Er zijn bedrijven die helemaal geen vergoedingen verstrekken en bedrijven die méér dan gemiddeld betalen. Aan de hand van een enquête onder de Studieinfo.nl bezoekers hebben wij een overzicht gemaakt. De belangrijkste factoren zijn het opleidingsniveau (HBO of een universitaire opleiding), het studiejaar en eventuele relevante werkervaring.

HBO
Als je een HBO-opleiding volgt en je gaat stage lopen, dan ligt het gemiddelde op € 198 tot € 343 per maand. Deze vergoedingen hebben betrekking op een stage in het tweede of derde jaar van de opleiding. Voor een afstudeerstage (4-de jaar) ligt het gemiddelde op € 257 tot € 383 per maand.

Universiteit
De vergoedingen van stages op academisch niveau liggen hoger dan die van een HBO-opleiding. Het gemiddelde ligt hier tussen de € 227 en € 454 per maand. En omdat de schaarste naar It’ers groot is, ligt het gemiddelde hier soms nog iets hoger.

Supertip
De belangrijkste factor bij het verkrijgen van een stageplaats en de vergoeding hiervoor ben JIJ. Wees enthousiast, laat zien wat je kan, geef een presentatie, wees bewust van je kennis en kunde (en laat dit ook zien). Werk je in groepsverband (project)? Wijs op de meerwaarde van de groep t.o.v. de waarde ieder afzonderlijk. Verkoop jezelf, en je kan de vergoeding zo enkele honderden euro’s per maand opkrikken.