Studiebeurzen
Instanties als de Europese Unie (EU) en de Nederlandse overheid, maar ook bedrijven en stichtingen, stellen via diverse programma’s beurzen beschikbaar voor studenten die een stage of een deel van hun studie in het buitenland willen volgen.

Bekijk het overzicht van de beursprogramma’s die de WilWeg beheert. Of kijk voor meer beurzen en fondsen bij de BeursOpener. Ook is het vanaf september 2007 mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, je Nederlandse studiefinanciering mee te nemen voor een volledige opleiding in het buitenland.

Als je een beurs aanvraagt, wil de beurzenverstrekker in de meeste gevallen een begroting van je zien. Op onze website vind je hints en tips om een gedegen begroting op te stellen. Deze informatie is ook handig als je geen beurs aanvraagt, maar voor jezelf een goede inschatting van alle kosten wilt maken.

Bron: WilWeg.nl

Studiefinanciering
Vanaf 1 september 2007 is het mogelijk je Nederlandse studiefinanciering mee te nemen voor een volledige opleiding in het buitenland.

Je kunt dan dus op dezelfde manier in het buitenland studeren als in Nederland, met studiefinanciering. Kijk hieronder voor de voorwaarden waaraan je moet voldoen als je je studiefinanciering wilt behouden.

Tijdelijke studie of stage
Als je tijdelijk in het buitenland studeert of stage loopt, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om je studiefinanciering te behouden. Het is van belang dat je als voltijdstudent ingeschreven blijft staan aan een Nederlandse universiteit of hogeschool én dat de studie of stage in het buitenland deel uitmaakt van je Nederlandse opleiding. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Volledige studie in het buitenland
De voorwaarden die gelden om voor studiefinanciering in Nederland in aanmerking te komen, zoals bijvoorbeeld leeftijd, nationaliteit en dat je voltijds of duaal hoger onderwijs volgt, gelden ook voor studiefinanciering in het buitenland. Daarnaast is er nog een aantal extra voorwaarden die betrekking hebben op het aantal jaren dat je in Nederland woont voorafgaand aan je buitenlandse studie (de zogenaamde drie-uit-zes-eis) en de kwaliteit van de opleiding die je wilt gaan volgen.

Op de website van DUO vind je een aantal door de Nuffic opgestelde landenlijsten. Hierop staan opleidingen waarvoor recht op meeneembare studiefinanciering bestaat. Het betreft Australië, België, Duitsland, Frankrijk, de Nederlandse Antillen en Aruba, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook vind je hier informatie over de onderwijssystemen in deze landen.

Komt de studie of instelling van je keuze niet voor op de landenlijsten?
Je kunt ook studiefinanciering aanvragen voor een buitenlandse opleiding die niet op de lijst staat. De IB-Groep zal in dat geval de Nuffic vragen om te onderzoeken of de betreffende opleiding van voldoende kwaliteit en niveau is. Doe dat niet zelf; de Nuffic neemt geen aanvragen van particulieren in behandeling. Houd er rekening mee dat een dergelijke procedure een aantal weken tot maanden kan duren.

Bron: WilWeg.nl

Begroting
Een format van een begroting waarmee verschillende fondsen graag werken.

Dit voorbeeld bevat alle posten waar beursverstrekkers in geïnteresseerd zijn. Het is dan ook aan te bevelen om het begrotingsformat als leidraad te gebruiken bij het opstellen van je begroting.

Download het begrotingsformat (9.6 kB)

De Nuffic heeft ook een document gemaakt met algemene richtlijnen en voorbeelden van begrotingsposten. De bedragen zijn gebaseerd op de ervaringen van bursalen die vanaf 1999 zijn vertrokken, en indien nodig, aangepast aan koersverschil en inflatie.

Download de begrotingen per land 2012 (112.1 kB)

BeursOpener
Vaak is het mogelijk om een deel van de kosten voor jouw studie, stage of onderzoek in het buitenland te financieren met een beurs of een bijdrage uit een van de vele fondsen die er zijn.

De WilWeg BeursOpener is een snelle en gemakkelijke zoekmachine voor bestaande beurzen en fondsen.

Bron: WilWeg.nl