Wageningen Universiteit (Wageningen)

Instelling: Wageningen Universiteit
Adres: Costerweg 50, gebouw 400
6701 BH Wageningen
Postadres: Postbus 9101
6700 HB Wageningen
Telefoon: 0317 477477
Website: http://www.wageningenuniversiteit.nl/
E-mail: info@wur.nl
Wageningen Universiteit is de belangrijkste Europese Universiteit op het gebied van de Life Sciences. Onderzoekers en studenten van Wageningen Universiteit richten zich op onderwerpen op het terrein van de voeding, gezondheid, natuur en leefomgeving.Wageningen UR is een organisatie waarbinnen Wageningen Universiteit, de Hogeschool Van Hall Larenstein en gespecialiseerde onderzoeksinstituten nauw samenwerken. Deze combinatie van kennis en ervaring maakt dat Wageningen UR met 5.600 medewerkers, ruim 8.500 studenten in staat is om actief bij te dragen aan de oplossing van zowel wetenschappelijke, maatschappelijke als bedrijfsmatige vraagstukken op het gebied van de life sciences en natural resources. Deze nationale en internationale vraagstukken benadert Wageningen UR vanuit verschillende disciplines in een integrale aanpak en in zeer nauwe samenwerking met overheden, belangenorganisaties, burgers en andere kennisinstellingen. Met aandacht voor de balans tussen drie prioriteiten in de samenleving: economie, cultuur en natuur.

Opleidingen van Wageningen Universiteit

Opleiding Sector Niveau
Agricultural and bioresource engineering Landbouw / Milieu WO Bachelor
Bedrijfs en Consumentenwetenschappen Economie WO Bachelor
Biologie Natuurwetenschappen WO Bachelor
Biotechnologie WO Natuurwetenschappen WO Bachelor
Bodem, Water, Atmosfeer Landbouw / Milieu WO Bachelor
Bos en Natuurbeheer WO Landbouw / Milieu WO Bachelor
Dierwetenschappen Landbouw / Milieu WO Bachelor
Economie en Beleid Economie WO Bachelor
Gezondheid en Maatschappij Maatschappij WO Bachelor
Internationaal Land en Waterbeheer Landbouw / Milieu WO Bachelor
Internationale Ontwikkelingsstudies Maatschappij WO Bachelor
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning Maatschappij WO Bachelor
Levensmiddelentechnologie WO Voeding WO Bachelor
Milieukunde WO Landbouw / Milieu WO Bachelor
Moleculaire Levenswetenschappen Economie WO Bachelor
Oriëntatiejaar Life Sciences Natuurwetenschappen WO Bachelor
Plantenwetenschappen Landbouw / Milieu WO Bachelor
Toegepaste Communicatiewetenschap Communicatie / PR WO Bachelor
Voeding en Gezondheid WO Voeding WO Bachelor

Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam)

Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam
Adres: De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Postadres:
Telefoon: 020 59 89898
Website: http://www.vu.nl
E-mail: studentenvoorlichting@vu.nl

De Vrije Universiteit is een brede universiteit, waar onderwijs en onderzoek op elkaar zijn betrokken. De VU biedt een inspirerende onderwijsomgeving, waarin studenten zich ten volle kunnen ontplooien en zich nationaal en internationaal kunnen ontwikkelen. Zij heeft een internationaal toonaangevende positie binnen verschillende onderzoeksvelden en staat voor hoogwaardig, vernieuwend en maatschappij georiënteerd onderzoek. Dat kan fundamenteel zijn maar ook toegepast.

Voortbouwend op de christelijke traditie waarin zij wil staan, hecht de VU grote waarde aan een verantwoorde beoefening van wetenschap en wil zij fungeren als platform voor discussie over de relatie tussen wetenschap, levensbeschouwing, cultuur en samenleving.

De VU is een inspirerende, vernieuwende en betrokken universiteit: een universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de huidige ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Vanuit deze missie zijn de volgende ambities geformuleerd:

inspirerend
De Vrije Universiteit zet zich in om op het terrein van onderwijs een universiteit te zijn die tot de top van Nederland behoort. De Vrije Universiteit voorziet in een inspirerende leeromgeving die aansluit op het voorbereidend onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, aansprekend is voor buitenlandse studenten,
en die de studenten een aantrekkelijk en inspirerend studietraject biedt.
vernieuwend
De Vrije Universiteit staat voor hoogwaardig, fundamenteel, vernieuwend en maatschappij-georiënteerd onderzoek. Elk van de clusters van faculteiten -alfa, bèta, gamma en medisch- kent toonaangevende onderzoeksgroepen die internationale erkenning genieten. Bundeling van kwaliteit, capaciteit en expertise in grotere programma’s heeft geleid tot herkenbare facultaire zwaartepunten en universiteitsbrede aandachtsgebieden.
betrokken
De Vrije Universiteit is op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening een universiteit die onderwijs en onderzoek in dienst stelt van de kwaliteit van een samenleving waarin duurzame ontwikkeling en rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen centraal staan.

Opleidingen van Vrije Universiteit Amsterdam

Opleiding Sector Niveau
Aardwetenschappen Natuurwetenschappen WO Bachelor
Algemene cultuurwetenschappen Maatschappij WO Bachelor
Antropologie Maatschappij WO Bachelor
Archeologie en prehistorie Kunst / Cultuur WO Bachelor

Van Hall Larenstein (Wageningen)

Instelling: Van Hall Larenstein
Adres: Mansholtlaan 10-12
6708 PA Wageningen
Postadres: Postbus 411
6711 AK Wageningen
Telefoon: 0317 – 486 230
Website: http://www.vanhall-larenstein.nl
E-mail:
Hogeschool Van Hall Larenstein is een bijzondere hogeschool. Ons opleidingsaanbod richt zich op natuur en omgeving, de gezondheid van mens en dier en verantwoord ondernemerschap. Combinaties van deze vakgebieden leveren bijzondere en uitdagende hbo-opleidingen met majors op die uniek zijn in de wereld! Maar wij bieden meer dan hbo-opleidingen alleen. Ook masteropleidingen, posthbo-opleidingen, cursussen en advies op nationaal en internationaal terrein behoren tot ons dienstenpakket. Zo zijn we niet alleen een hogeschool, maar ook een kennisonderneming voor maatschappelijke en economische vraagstukken.Als Hogeschool Van Hall Larenstein maken we deel uit vanWageningen UR. Hiermee is het aanbod aan hbo- en universitaire studies en onderzoek enorm en zijn er altijd prima doorstroommogelijkheden.Wij werken vanuit drie locaties in Nederland: Leeuwarden,Velp en Wageningen.Vanaf augustus 2007 is ons adres:
Forumgebouw (gebouwnr. 102)
Droevendaalsesteeg 2
6708 PB Wageningen

Opleidingen van Van Hall Larenstein

Opleiding Sector Niveau
Agrarische Bedrijfskunde Economie HBO Bachelor
Beleid en Communicatie Communicatie / PR HBO Bachelor
Bosbouw Landbouw / Milieu HBO Bachelor
Diergezondheidszorg Gezondheidszorg HBO Bachelor
EnergieManagement en Klimaat Maatschappij HBO Bachelor
Grond, weg en waterbouw Landbouw / Milieu HBO Bachelor
Inrichting en Waterbeheer Landbouw / Milieu HBO Bachelor
Integrale Handhaving Omgevingsrecht Maatschappij HBO Bachelor
Kust en Zee management Maatschappij HBO Bachelor
Landschaps Architectuur Kunst / Cultuur HBO Master
Livestock Management Landbouw / Milieu HBO Bachelor
Management Buitenruimte Maatschappij HBO Bachelor
Melkveehouderij Landbouw / Milieu HBO Master
Mens en Ruimte Maatschappij HBO Bachelor
Milieukunde Landbouw / Milieu HBO Bachelor
MilieuManagement Economie MBO
Natuur en LandschapsTechniek Landbouw / Milieu HBO Bachelor
Ondernemerschap Maatschappij HBO Master
Paard en Management Maatschappij HBO Master
Proefdier Beheer Landbouw / Milieu HBO Bachelor
Realisatie Tuin en Landschapsarchitectuur Landbouw / Milieu HBO Bachelor
Stad en Streekmanagement Landbouw / Milieu HBO Bachelor
Tuin Architectuur Landbouw / Milieu HBO Master
Tuin en Akkerbouw Landbouw / Milieu HBO Bachelor
Vastgoed en grondtransacties Landbouw / Milieu HBO Bachelor
Watertechnologie en Kwaliteit Landbouw / Milieu HBO Bachelor

Universiteit voor Humanistiek (Utrecht)

Instelling: Universiteit van Tilburg
Adres: Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
Postadres: Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Telefoon: 013 – 466 9111
Website: http://www.uvt.nl/
E-mail: uvt@uvt.nl
De Universiteit van Tilburg is een gespecialiseerde universiteit in mens- en maatschappijwetenschappen.

Sinds haar oprichting in 1927 heeft de UvT in de kring van Nederlandse universiteiten een geheel eigen positie veroverd.
Momenteel telt de UvT ruim 1.800 personeelsleden, zo’n 11.000 studenten en 6 faculteiten. De oudste en grootste faculteit wordt gevormd door de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Verder huizen in de Tilburgse Universiteit de Faculteiten Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Communicatie en Cultuur, Theologie en Religiewetenchappen en Wijsbegeerte.

In 1927 opende de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool, bemand met 5 hoogleraren en 8 lectoren, haar poorten voor 28 economie-studenten. Haar ontwikkeling leidt in 1938 tot een naamsverandering; voortaan is het Katholieke Economische Hogeschool. In de na-oorlogse jaren groeit de instelling zo sterk dat de behuizing in de Tilburgse binnenstad veel te klein wordt. Daarom verhuist de Universiteit in 1962 naar een nieuw universiteitsgebouw aan de bosrijke westkant van Tilburg; dat is het begin van de huidige campus. In 1963 verandert de naam opnieuw, in Katholieke Hogeschool Tilburg. Vanaf dat jaar kent de instelling 3 faculteiten: Economische Wetenschappen, Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid.

In 1967 wordt de Theologische Faculteit Tilburg (TFT) opgericht als zelfstandige katholieke instelling voor wetenschappelijk theologisch onderwijs en onderzoek. Tussen deze faculteit en de hogeschool ontstaat een nauwe samenwerking. In 1971 komt er een subfaculteit Psychologie bij. In 1979 start de Faculteit Wijsbegeerte en in 1981 de Letterenfaculteit.

In 1986 wordt de Hogeschool universiteit: Katholieke Universiteit Brabant. In 2002 wordt de naam nogmaals gewijzigd. De Universiteit van Tilburg komt tot stand.

Op 1 januari 2006 fuseert de Theologische Faculteit Tilburg met de Universiteit van Tilburg en krijgt tevens een nieuwe naam: Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (FTR).

Opleidingen van Universiteit van Tilburg

Opleiding Sector Niveau
Algemene cultuurwetenschappen Maatschappij WO Bachelor
Bedrijfseconomie WO Economie WO Bachelor
Bestuurskunde WO Economie WO Bachelor
Communicatie- en informatiewetenschappen Communicatie / PR WO Bachelor
Econometrie en Operationele Research Economie WO Bachelor
Economics Economie WO Bachelor
Economie en bedrijfseconomie Economie WO Bachelor
Economie en Informatica Economie WO Bachelor
Filosofie Maatschappij WO Bachelor
Fiscaal recht Recht WO Bachelor
Fiscale Economie WO Economie WO Bachelor
International and European Law Recht HBO Bachelor
International Business Administration Economie WO Bachelor
Liberal Arts Kunst / Cultuur WO Bachelor
Organisatiewetenschappen Maatschappij WO Bachelor
Personeelwetenschappen Maatschappij WO Bachelor
Psychologie Maatschappij WO Bachelor
Recht en Management Recht WO Bachelor
Rechtsgeleerdheid Recht WO Bachelor
Religie in Samenleving en Cultuur Maatschappij WO Bachelor
Sociologie Maatschappij WO Bachelor
Theologie WO Maatschappij WO Bachelor
WO Bestuurskunde Economie WO Bachelor

Universiteit van Tilburg (Tilburg)

Instelling: Universiteit van Tilburg
Adres: Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
Postadres: Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Telefoon: 013 – 466 9111
Website: http://www.uvt.nl/
E-mail: uvt@uvt.nl
De Universiteit van Tilburg is een gespecialiseerde universiteit in mens- en maatschappijwetenschappen.Sinds haar oprichting in 1927 heeft de UvT in de kring van Nederlandse universiteiten een geheel eigen positie veroverd.
Momenteel telt de UvT ruim 1.800 personeelsleden, zo’n 11.000 studenten en 6 faculteiten. De oudste en grootste faculteit wordt gevormd door de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Verder huizen in de Tilburgse Universiteit de Faculteiten Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Communicatie en Cultuur, Theologie en Religiewetenchappen en Wijsbegeerte.In 1927 opende de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool, bemand met 5 hoogleraren en 8 lectoren, haar poorten voor 28 economie-studenten. Haar ontwikkeling leidt in 1938 tot een naamsverandering; voortaan is het Katholieke Economische Hogeschool. In de na-oorlogse jaren groeit de instelling zo sterk dat de behuizing in de Tilburgse binnenstad veel te klein wordt. Daarom verhuist de Universiteit in 1962 naar een nieuw universiteitsgebouw aan de bosrijke westkant van Tilburg; dat is het begin van de huidige campus. In 1963 verandert de naam opnieuw, in Katholieke Hogeschool Tilburg. Vanaf dat jaar kent de instelling 3 faculteiten: Economische Wetenschappen, Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid.In 1967 wordt de Theologische Faculteit Tilburg (TFT) opgericht als zelfstandige katholieke instelling voor wetenschappelijk theologisch onderwijs en onderzoek. Tussen deze faculteit en de hogeschool ontstaat een nauwe samenwerking. In 1971 komt er een subfaculteit Psychologie bij. In 1979 start de Faculteit Wijsbegeerte en in 1981 de Letterenfaculteit.In 1986 wordt de Hogeschool universiteit: Katholieke Universiteit Brabant. In 2002 wordt de naam nogmaals gewijzigd. De Universiteit van Tilburg komt tot stand.Op 1 januari 2006 fuseert de Theologische Faculteit Tilburg met de Universiteit van Tilburg en krijgt tevens een nieuwe naam: Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (FTR).

Opleidingen van Universiteit van Tilburg

Opleiding Sector Niveau
Algemene cultuurwetenschappen Maatschappij WO Bachelor
Bedrijfseconomie WO Economie WO Bachelor
Bestuurskunde WO Economie WO Bachelor
Communicatie- en informatiewetenschappen Communicatie / PR WO Bachelor
Econometrie en Operationele Research Economie WO Bachelor
Economics Economie WO Bachelor
Economie en bedrijfseconomie Economie WO Bachelor
Economie en Informatica Economie WO Bachelor
Filosofie Maatschappij WO Bachelor
Fiscaal recht Recht WO Bachelor
Fiscale Economie WO Economie WO Bachelor
International and European Law Recht HBO Bachelor
International Business Administration Economie WO Bachelor
Liberal Arts Kunst / Cultuur WO Bachelor
Organisatiewetenschappen Maatschappij WO Bachelor
Personeelwetenschappen Maatschappij WO Bachelor
Psychologie Maatschappij WO Bachelor
Recht en Management Recht WO Bachelor
Rechtsgeleerdheid Recht WO Bachelor
Religie in Samenleving en Cultuur Maatschappij WO Bachelor
Sociologie Maatschappij WO Bachelor
Theologie WO Maatschappij WO Bachelor
WO Bestuurskunde Economie WO Bachelor

Universiteit van Amsterdam (Amsterdam)

Instelling: Universiteit van Amsterdam
Adres: Binnengasthuisstraat 9
1012 ZA Amsterdam
Postadres:
Telefoon: 020-525 8080
Website: http://www.uva.nl
E-mail: info@uva.nl
De Universiteit van Amsterdam heeft een lange geschiedenis. Voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) behoort de UvA met circa 25.000 studenten, 5.000 medewerkers en een budget van ruim 487 miljoen euro tot de grote algemene universiteiten in Europa.De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvindt op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde.De UvA heeft een breed academisch opleidingenaanbod. Jaarlijks verschijnen circa 7.500 wetenschappelijke publicaties van UvA-medewerkers. Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behoort op veel gebieden tot de internationale top. De uiteenlopende toepassingsgerichte onderzoekprogramma’s zijn deels multidisciplinair van aard en gericht op maatschappelijke vraagstukken.De UvA wil een inspirerende, breed georiënteerde, internationale academische omgeving bieden, waarin de talenten van staf en studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. De UvA kenmerkt zich door een kritisch, creatief en internationaal klimaat, een open sfeer en een sterke betrokkenheid bij stad en samenleving. De UvA is gevestigd in historische en moderne gebouwen in Amsterdam, en is mede daardoor een geïntegreerd onderdeel van de stad.

Opleidingen van Universiteit van Amsterdam

Opleiding Sector Niveau
Latijnse taal en cultuur Kunst / Cultuur WO Bachelor
Aardwetenschappen Natuurwetenschappen WO Bachelor
Actuariele wetenschappen Economie WO Bachelor
Algemene cultuurwetenschappen Maatschappij WO Bachelor
Algemene sociale wetenschappen Maatschappij WO Bachelor
Arabische taal en cultuur Taal WO Bachelor
Archeologie en prehistorie Kunst / Cultuur WO Bachelor
Beta Gamma Techniek WO Bachelor
Bio Exact Techniek WO Bachelor
Biologie Natuurwetenschappen WO Bachelor
Biomedische wetenschappen Natuurwetenschappen WO Bachelor
College of Pharmaceutical Sciences Gezondheidszorg WO Bachelor
Communicatiewetenschappen Communicatie / PR WO Bachelor
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Kunst / Cultuur WO Bachelor
Culturele informatiewetenschap Kunst / Cultuur WO Bachelor
Duitse taal en cultuur Taal WO Bachelor
Econometrie en Operationele Research Economie WO Bachelor
Economie en Bedrijfskunde Economie WO Bachelor
Engelse taal en cultuur Taal WO Bachelor
Fiscale Economie WO Economie WO Bachelor
Franse taal en cultuur Taal WO Bachelor
Gedrag en samenleving Kunst / Cultuur WO Bachelor
Geneeskunde Natuurwetenschappen WO Bachelor
Geschiedenis Kunst / Cultuur WO Bachelor
Griekse en Latijnse taal en cultuur Taal WO Bachelor
Hebreeuwse en Aramese talen en culturen Taal WO Bachelor
Informatica WO Communicatie / PR WO Bachelor
Informatiekunde ICT WO Bachelor
Italiaanse taal en cultuur Taal WO Bachelor
Kunstgeschiedenis Kunst / Cultuur WO Bachelor
Literatuurwetenschap Taal WO Bachelor
Media en cultuur Communicatie / PR WO Bachelor
Medische informatiekunde Gezondheidszorg WO Bachelor
Muziekwetenschap Kunst / Cultuur WO Bachelor
Natuur- en sterrenkunde Natuurwetenschappen WO Bachelor
Nederlandse taal en cultuur Taal WO Bachelor
Onderwijskunde WO Onderwijs WO Bachelor
Pedagogische wetenschappen Onderwijs WO Bachelor
Politicologie Maatschappij WO Bachelor
Psychobiologie Natuurwetenschappen WO Bachelor
Psychologie Maatschappij WO Bachelor
Religiestudies Maatschappij WO Bachelor
Roemeense taal en cultuur Kunst / Cultuur WO Bachelor
Scandinavische talen en culturen Kunst / Cultuur WO Bachelor
Scheikunde Natuurwetenschappen WO Bachelor
Slavische talen en culturen Kunst / Cultuur WO Bachelor
Sociale geografie en planologie Maatschappij WO Bachelor
Sociologie Maatschappij WO Bachelor
Spaanse taal en cultuur Taal WO Bachelor
Taal en Communicatie Taal WO Bachelor
Taalwetenschap Taal WO Bachelor
Tandheelkunde Gezondheidszorg WO Bachelor
Theaterwetenschap Kunst / Cultuur WO Bachelor
Wijsbegeerte Kunst / Cultuur WO Bachelor
Wiskunde Natuurwetenschappen WO Bachelor

Universiteit Utrecht (Utrecht)

Instelling: Universiteit Utrecht
Adres: Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Postadres: Postbus 80125
3508 TC Utrecht
Telefoon: (030) 253 35 50
Website: http://www.uu.nl
E-mail: studievoorlichting@uu.nl
Met ruim 26.000 studenten en meer dan 8.000 medewerkers behoort de Universiteit Utrecht tot de grootste universiteiten van het land.
Op 2006 bestaat de Universiteit Utrecht 370 jaar. In ruim drieëneenhalve eeuw is de universiteit uitgegroeid tot een moderne, toonaangevende instelling op het gebied van onderzoek en onderwijs.De Universiteit Utrecht is thuis op vrijwel alle wetenschapsgebieden, heeft een sterke internationale positie en kijkt met een open blik naar de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.

Opleidingen van Universiteit Utrecht

Opleiding Sector Niveau
Aardwetenschappen Natuurwetenschappen WO Bachelor
Academische lerarenopleiding primair onderwijs Onderwijs WO Bachelor
Arabische taal en cultuur Taal WO Bachelor
Bestuurs- en organisatiewetenschap Maatschappij WO Bachelor
Biologie Natuurwetenschappen WO Bachelor
Biomedische wetenschappen Natuurwetenschappen WO Bachelor
Communicatie- en informatiewetenschappen Communicatie / PR WO Bachelor
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Kunst / Cultuur WO Bachelor
Diergeneeskunde Gezondheidszorg WO Bachelor
Duitse taal en cultuur Taal WO Bachelor
Economie en bedrijfseconomie Economie WO Bachelor
Engelse taal en cultuur Taal WO Bachelor
Farmacie Natuurwetenschappen WO Bachelor
Franse taal en cultuur Taal WO Bachelor
Geneeskunde Natuurwetenschappen WO Bachelor
Geschiedenis Kunst / Cultuur WO Bachelor
Godgeleerdheid Kunst / Cultuur WO Bachelor
Informatica WO Communicatie / PR WO Bachelor
Informatiekunde ICT WO Bachelor
Italiaanse taal en cultuur Taal WO Bachelor
Keltische talen en cultuur Taal WO Bachelor
Kunstgeschiedenis Kunst / Cultuur WO Bachelor
Kunstmatige intelligentie Maatschappij WO Bachelor
Literatuurwetenschap Taal WO Bachelor
Milieu-maatschappijwetenschappen Landbouw / Milieu WO Bachelor
Milieu-natuurwetenschappen Landbouw / Milieu WO Bachelor
Muziekwetenschap Kunst / Cultuur WO Bachelor
Natuur- en sterrenkunde Natuurwetenschappen WO Bachelor
Nederlandse taal en cultuur Taal WO Bachelor
Onderwijskunde WO Onderwijs WO Bachelor
Pedagogische wetenschappen Onderwijs WO Bachelor
Portugese taal en cultuur Taal WO Bachelor
Psychologie Maatschappij WO Bachelor
Rechtsgeleerdheid Recht WO Bachelor
Scheikunde Natuurwetenschappen WO Bachelor
Sociale geografie en planologie Maatschappij WO Bachelor
Sociologie Maatschappij WO Bachelor
Spaanse taal en cultuur Taal WO Bachelor
Taal- en cultuurstudies Taal WO Bachelor
Taalwetenschap Taal WO Bachelor
Theater-, film- en televisiewetenschap Kunst / Cultuur WO Bachelor
Wijsbegeerte Kunst / Cultuur WO Bachelor
Wiskunde Natuurwetenschappen WO Bachelor

Universiteit Twente (Enschede)

Instelling: Universiteit Twente
Adres: Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Postadres: Postbus 217
7500 AE Enschede
Telefoon: +31 53 4899111
Website: http://www.utwente.nl
E-mail: info@utwente.nl
De Universiteit Twente (UT) is een ondernemende researchuniversiteit. Als enige campusuniversiteit in Nederland verzorgt de UT onderwijs en onderzoek in wetenschapsgebieden die variëren van psychologie en bestuurskunde tot technische natuurkunde en biomedische technologie. De UT werkt samen met de TU Delft en de TU/e in de Federatie 3TU’s.

Opleidingen van Universiteit Twente

Opleiding Sector Niveau
Advanced Technology Techniek WO Bachelor
BedrijfsInformatieTechnologie ICT WO Bachelor
BedrijfsWetenschappen Economie WO Bachelor
Bestuurskunde WO Economie WO Bachelor
Biomedische Technologie Natuurwetenschappen WO Bachelor
Business Administration Economie WO Bachelor
Civiele Techniek WO Techniek WO Bachelor
Communicatiewetenschappen Communicatie / PR WO Bachelor
Elektrotechniek WO ICT WO Bachelor
Gezondheidswetenschappen Gezondheidszorg WO Bachelor
Industrieel Ontwerpen Techniek WO Bachelor
Onderwijskunde WO Onderwijs WO Bachelor
Psychologie Maatschappij WO Bachelor
Scheikundige Technologie Natuurwetenschappen WO Bachelor
Techniek, Ontwerp en Maatschappij Maatschappij WO Bachelor
Technische Bedrijfskunde WO Techniek WO Bachelor
Technische Geneeskunde Natuurwetenschappen WO Bachelor
Technische Informatica WO ICT WO Bachelor
Technische Natuurkunde WO Natuurwetenschappen WO Bachelor
Technische Wiskunde Techniek WO Bachelor
Werktuigbouwkunde WO Techniek WO Bachelor

Universiteit Nimbas (Utrecht)

Instelling: Universiteit Nimbas
Adres: Kromme Nieuwegracht 39
3512 HD Utrecht
Postadres: PO Box 2040
3500 GA Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 230 30 50
Website: http://www.tiasnimbas.edu/
E-mail: office@nimbas.com
Our rigorous curriculum, taught by inspiring experts, provides our students with the knowledge and skills to develop into leaders in the global marketplace. Participants on our programmes should learn how to:

  • develop strategic vision, analytical skills and pragmatism
  • master concepts, models and frameworks and apply them
  • be innovative and creative
  • communicate clearly and effectively
  • manage change and deal with uncertainty
  • ensure organisational continuity
  • create and lead effective teams
  • find workable solutions to management problems
The Learning Framework
Our MBA and Masters programmes expose students to a balanced blend of management theory and practice which should benefit them for the rest of their working lives. A variety of teaching methods are used, including formal lectures , tutorials and study group work. Pre-reading is an essential elemant of study and is complemented with business simulations, presentations and written assignments.

Opleidingen van Universiteit Nimbas

Opleiding Sector Niveau

Universiteit Maastricht (Maastricht)

Instelling: Universiteit Maastricht
Adres: Minderbroedersberg 4-6
6211 LK Maastricht
Postadres: Postbus 616
6200 MD Maastricht
Telefoon: +31 43 388 2222
Website: http://www.unimaas.nl/
E-mail: communicatie@bu.unimaas.nl
De Universiteit Maastricht (UM) is de jongste universiteit van Nederland en is met haar 11.500 studenten en ruim 3.000 medewerkers nog steeds groeiende. De UM heeft in zowel binnen- als buitenland naam gemaakt met haar innovatieve onderwijsmodel, vooruitstrevende onderzoek en internationale oriëntatie.

Onderwijs
De Universiteit Maastricht werkt al sinds haar oprichting met Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). In dit onderwijsmodel, waarvan de UM Europees grondlegger is, worden studenten uitgedaagd hun talenten en interesses actief verder te ontwikkelen door samen met anderen vraagstukken te doorgronden die ook in het Maastrichtse onderzoek centraal staan. De behandelde materie wordt daarbij in de meeste opleidingen telkens benaderd vanuit een invalshoek die net anders is dan aan andere universiteiten. Deze factoren maken dat de opleidingen aan de UM een uniek profiel hebben.

Onderzoek
In de wetenschap dat problemen en vraagstukken niet tot het domein van één wetenschappelijke discipline behoren, werkt de UM met multidisciplinair onderzoek; inzichten uit verschillende disciplines worden samengebracht ten behoeve van internationale, maatschappelijk relevante thema’s. Daarbij ligt het zwaartepunt bij onderwerpen op het gebied van Life Sciences, Innovatie en Governance.

Europees en internationaal, maar nauw verbonden met de regio
Het belang van de thema’s die de UM in haar onderwijs en onderzoek aan de orde stelt, houdt niet op bij de Nederlandse landsgrenzen. De UM mag zich dan ook met recht de meest internationale universiteit van Nederland noemen. Gelegen in het hart van Europa, vindt veel van het onderwijs in het Engels plaats, het merendeel van de opleidingen wordt zelfs volledig in het Engels gegeven. Daarnaast richt zowel het onderwijs als het onderzoek zich vooral op internationale thema’s, waarbij de Europese problematiek in sommige gevallen zelfs centraal staat.

Dat biedt een internationale omgeving die heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor zowel Nederlandse als buitenlandse studenten en stafleden; een op de drie studenten en 16% van de staf aan de UM is afkomstig uit het buitenland. Samen vertegenwoordigen ze zo’n zeventig landen.

Weliswaar internationaal georiënteerd, hecht de UM ook aan een sterke (Eu)regionale band. Initiatieven, zoals de programma’s van de transnationale Universiteit Limburg, van de ondernemingen onder de UM Holding, van Studium Generale, van de UM-dependance te Venlo en de deelname aan het Interreg project Wetenschapscommunicatie, getuigen van deze verbondenheid.

Opleidingen van Universiteit Maastricht

Opleiding Sector Niveau