Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
Onder de voorwaarden worden een aantal begrippen nader uitgelegd.

1. U bent 18 jaar of ouder;
2. U en uw medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of verblijven rechtmatig in Nederland;
3. Uw woning is passend voor uw situatie;
4. Uw huur moet lager zijn dan € 644,66 per maand. Als u jonger bent dan 23, is dit € 366,37 per maand.
5. Uw inkomen/vermogen is niet te hoog.

Huurtoeslag dient bij de belastingdienst aangevraagd te worden. Soms kun je ook voor een onzelfstandige woonruimte huurtoeslag ontvangen. Je studentenwoning moet dan aangewezen zijn voor huurtoeslag door de Belastingdienst. Informeer ernaar bij je verhuurder.

Huurtoeslag online regelen
Je kunt je toeslagen ook regelen met ‘Mijn Toeslagen’. Hierbij kun je verschillende toeslagen aanvragen en wijzigen. Om in te loggen heb je DigiD nodig.

Huurtoeslag 2012
Vanaf 2012 krijgen huurders minder huurtoeslag als de huur hoger is dan € 366,37. Hoe hoger de huur, hoe meer je zelf moet betalen. Deze verlaging van de huurtoeslag is bedoeld om kosten te besparen en scheefwonen tegen te gaan. Het moet mensen die in verhouding tot hun inkomen te duur woenen, prikkelen om een goedkopere woning te kiezen.

Eigen bijdrage huurtoeslag extra omhoog
In 2013 gaat de eigen bijdrage in de huurtoeslag extra omhoog met € 4,87 per maand. Dit bedrag komt bovenop een al eerder geregelde verhoging per 2013 van € 3,93 per maand. Hiermee worden nieuwe tekorten in de huurtoeslag tegengegaan die veroorzaakt worden door de economische crisis. De ministerraad heeft op 8 juni 2012 ingestemd met het voorstel om de eigen bijdrage in de huurtoeslag extra te verhogen.

Maatregelen tegen fraude bij toeslagen
Het kabinet heeft al maatregelen genomen tegen fraude en oneigenlijk gebruik van toeslagen. Bijvoorbeeld door extra te controleren bij afwijkende aanvragen. Nu stelt het kabinet ook maatregelen voor die fraude kunnen voorkomen, zoals de volgende.

  • Aanvragers hoeven hun inkomen niet zelf te schatten. Dat gaat de Belastingdienst doen.
  • De Belastingdienst kan eerder boetes opleggen als de aanvrager foute of onvolledige gegevens aanlevert. Boetes worden ook hoger als iemand vaker fraude pleegt.
  • Wie te hoge voorschotten ontvangt en moet terugbetalen, moet daarover ook rente gaan betalen.

Bron: Rijksoverheid.nl
Afbeelding: mens-en-samenleving