Minimum leeftijd
Om praktijkexamen te mogen doen moet je eerst in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Voor deelname aan zowel het theorie- als het praktijkexamen moet je minimaal achttien jaar zijn. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de rijlessen.

Afbeelding: rijschoolstadvandezon.nl

Verklaring van rijvaardigheid
Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als je rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, kan je bij jouw gemeente een rijbewijs ophalen.

Verklaring van geschiktheid
Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.

Geen rijbewijs
Je rijbewijsdocument (het pasje op creditcardformaat) krijg je niet van het CBR; dat verstrekt de gemeente waar je woont. Voorwaarde is wel dat je Verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid geregistreerd staan in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB).

Benieuwd hoe een praktijkexamen te werk gaat?

Herkansing
Wanneer u bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier kan uw instructeur achteraf voor u uitdraaien zodat u de gegevens met uw instructeur kunt bespreken voor de vervolglessen. Wilt u weten wat u kunt doen wanneer u 4 keer gezakt bent?

Eigen verklaring
Als u een rij- examen wilt aanvragen, moet u altijd eerst een Eigen verklaring invullen. Hierop staan vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. De Eigen verklaring is verkrijgbaar bij de rijschool, uw gemeente of het CBR.

Bron: CBR.nl

Beginnersrijbewijs
Iedereen die voor het eerst een Nederlands rijbewijs haalt, valt onder de ‘Regeling
rijbwijs-praktijkexamenbeginnende bestuurders’. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. De nieuwe weggebruikers krijgen een strafpunt als zij worden aangehouden vanwege bumperkleven, een snelheidsoverschrijding van meer dan dertig kilometer per uur en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen.

Het rijbewijs wordt geschorst als iemand voor de derde keer is aangehouden en veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.