Rijopleiding rijbewijs rijlessen betalen

Rijbewijs

rijbewijs

Zit jij er over na te denken om je rijbewijs te halen, of ben jij je aan het voorbereiden op auto- of scooterrijlessen? Hier vind je alle informatie die je nodig hebt!

Hoe kom je aan het geld voor je rijbewijs?

 • Je ouders heel erg lief aankijken
 • Vraag voor je verjaardag aan elke familielid 1 rijles. 
 • Zoek en bijbaantje en spaar er heel erg hard voor, als je ouders zien dat je er hard voor werken willen heel vaak wel helpen als een paar euro’s te kort kom.
 • Ga stage lopen bij een rijschool en vraag of je inplaats van stagevergoeding en je rijbewijs bij hun mag halen.
 • Je kan natuurlijk ook klusjes doen maar dan ben je wel heel erg lang bezig met sparen.

 

Voordelen

 • Je bent zelfstandig en niet afhankelijk van anderen of van het openbaar vervoer zoals de bus, de trein of de tram.
 • Je kunt dan de auto van je ouders lenen.
 • Je kunt makkelijker (en soms ook sneller) bij plaatsen komen waar je bijvoorbeeld met de trein niet kunt komen.

Nadelen

 • Een rijopleiding is duur (en je moet nog slagen ook!)
 • Een scooter, brommer, auto of motor is duur om te kopen.
 • Een auto, brommer, of motor is nog duurder om te houden. Denk hierbij aan de kosten van de verzekering, de wegenbelasting, de reparaties en niet te vergeten de brandstof.

Tussentijdsetoets

De toets
tussentijdsetoetsEen examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Je instructeur rijdt mee. De toets duurt even lang als een echt examen. Voor de auto en auto met aanhanger is dat 55 minuten. De tussentijdse toets voor de motor is alleen mogelijk voor het examen verkeersdeelneming en duurt ook 55 minuten.

Advies
Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Daarop brengt de examinator per onderdeel advies uit. Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken. Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je op examen gaat. Dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen (auto) of voertuigbeheersing (motor). Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

Wennen
De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen. Bovendien is het soms mogelijk dat je je examen aflegt bij dezelfde examinator die je toets afneemt.

Vrijstelling
Tijdens de toets kun je vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen op het eerstvolgende auto-examen. Voor de motor is alleen een tussentijdse toets mogelijk voor het examen verkeersdeelneming.

Voor wie
De tussentijdse toets is er voor kandidaten die examen gaan doen in de categorieën B (personenauto) BE (auto met aanhanger). Alleen als je rijschool staat ingeschreven bij het CBR kun je een tussentijdse toets aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor de toets in categorie B, moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. Je moet dit én een geldig identiteitsbewijs vóór het begin van de toets laten zien. Voor de categorie BE moet je een geldig rijbewijs B (is tevens identiteitsbewijs) meenemen naar het examen.

Wanneer
Je rijschool bepaalt samen met jou het tijdstip van de toets. Aan het begin van je rijopleiding heeft de toets natuurlijk nog geen zin. Het CBR adviseert om de toets af te leggen na ongeveer driekwart van de rijopleiding.

Meenemen naar tussentijdsetoets
Wanneer je deelneemt aan de tussentijdse toets moet je de volgende documenten overhandigen:
Categorie B:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • het theoriecertificaat
 • oproepkaart

Praktijkexamen

Minimum leeftijd
Om praktijkexamen te mogen doen moet je eerst in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Voor deelname aan zowel het theorie- als het praktijkexamen moet je minimaal achttien jaar zijn. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de rijlessen.

Afbeelding: rijschoolstadvandezon.nl

Verklaring van rijvaardigheid
Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als je rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, kan je bij jouw gemeente een rijbewijs ophalen.

Verklaring van geschiktheid
Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.

Geen rijbewijs
Je rijbewijsdocument (het pasje op creditcardformaat) krijg je niet van het CBR; dat verstrekt de gemeente waar je woont. Voorwaarde is wel dat je Verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid geregistreerd staan in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB).

Benieuwd hoe een praktijkexamen te werk gaat?

Herkansing
Wanneer u bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier kan uw instructeur achteraf voor u uitdraaien zodat u de gegevens met uw instructeur kunt bespreken voor de vervolglessen. Wilt u weten wat u kunt doen wanneer u 4 keer gezakt bent?

Eigen verklaring
Als u een rij- examen wilt aanvragen, moet u altijd eerst een Eigen verklaring invullen. Hierop staan vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. De Eigen verklaring is verkrijgbaar bij de rijschool, uw gemeente of het CBR.

Bron: CBR.nl

Beginnersrijbewijs
Iedereen die voor het eerst een Nederlands rijbewijs haalt, valt onder de ‘Regeling
rijbwijs-praktijkexamenbeginnende bestuurders’. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. De nieuwe weggebruikers krijgen een strafpunt als zij worden aangehouden vanwege bumperkleven, een snelheidsoverschrijding van meer dan dertig kilometer per uur en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen.

Het rijbewijs wordt geschorst als iemand voor de derde keer is aangehouden en veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Theorie examen

Als je je rijbewijs wilt halen kan deze pagina je op weg helpen. Je rijbewijs heb je niet zomaar. Je moet voor je rijbewijs verschillende examens afleggen.

Rijbewijs Algemeentheorieboeken-auto-boeken
Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen.

Als je daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat. Dat certificaat overhandig je bij het begin van het praktijkexamen, samen met enkele andere documenten.

Je mag tegenwoordig theorie-examen doen vanaf je 17e. Ben je geslaagd voor je voor je 18e verjaardag met je praktijkexamen? Dan moet je tot je 18e verjaardag een coach naast je zitten.

Vernieuwd theorie-examen sinds 1 maart 2009
Het theorie-examen voor de personenauto bestaat tegenwoordig uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel is nieuw:

 • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen);
 • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen);
 • Een onderdeel over verkeersinzicht (10 vragen).

Gevaarherkenning
Het onderdeel gevaarherkenning is nieuw. En telt mee per 1 maart 2009 voor de uitslag van je theorie-examen. De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

 • remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
 • gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
 • of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Wat verandert er niet?
Het vernieuwde theorie-examen voor de personenauto blijft ongeveer een uur duren. In 2012 kost deelname aan het theorie-examen € 34,57 en vanaf 1 januari 2013 zal het goedkoper worden € 25,55. Daarnaast zal er vanaf 2013 ook de mogelijkheid om de theorie individueel af te nemen, de kosten daarvan zijn € 53,45.

Wanneer geslaagd?
Vanaf 1 maart 2009 slaag je voor het vernieuwde theorie-examen als:

 • je 12 vragen of meer goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning;
 • je 35 vragen of meer goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Direct een certificaat
Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examenonderwerpen (bijvoorbeeld ‘verkeersborden’, ‘inhalen’ of ‘voorrangsregels’). Je rijschool kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren.

Bron: CBR.nl
Afbeelding: autorijbewijzen.nl

Rijbewijs

Een rijbewijs is een document waarmee een bestuurder van een motorvoertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een motorvoertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Op een rijbewijs staan onder andere de volgende gegevens:

 • Wie de houder is;
 • Waar diegene woont ten tijde van afgifte (bij nieuwe rijbewijzen in creditcardformaat niet meer)
 • Voor welke categorie voertuig het rijbewijs geldig is.
Rijbewijs B voor de personenauto is verreweg het meest populairst. Maar wat komt er nou allemaal bij kijken als je je rijbewijs wilt halen?

Nederland is één van de weinige landen waarbij het rijbewijs de status heeft van een legitimatiebewijs, maar niet overal wordt het geaccepteerd (bijvoorbeeld bij een bank). Een rijbewijs is niet gebonden aan een nationaliteit, een buitenlander die in Nederland woont kan hier een examen doen en daarmee in bezit komen van een rijbewijs.

Er zijn verschillende soorten rijbewijzen, het meest voorkomende daarvan is het besturen van een auto (rijbewijs B). De volgende rijbewijscategorieën zijn beschikbaar:

Rijbewijs A Motor
Rijbewijs AM Bromfiets, snorfiets en brommobiel
Rijbewijs B Personenauto
Rijbewijs BE Personenauto met aanhangwagen
Rijbewijs C Vrachtwagen
Rijbewijs CE Vrachtwagen met aanhangwagen
Rijbewijs D Bus voor personenvervoer van meer dan 8 personen
Rijbewijs DE Bus met aanhangwagen

rijbwijs-geslaagdEr komen nieuwe regels voor het rijbewijs als gevolg van de 3e Europese rijbewijsrichtlijn. De regels rond het rijbewijs worden Europees meer gelijk getrokken. Ook komt er 1 Europees rijbewijsmodel.

De richtlijn moet worden opgenomen in de Nederlandse wet. De verwachte ingangsdatum voor de nieuwe regels is 19 januari 2013.

Voor meer informatie: Klik hier

Afbeelding: schoonbron

|