Nederland en biologisch

Nederland telt ongeveer 1.400 biologische boerenbedrijven, waarvan ongeveer 400 bedrijven een eigen boerderij winkel hebben. Hier worden biologische groenten, fruit, vlees, zuivel en bij een aantal ook houdbare producten verkocht.

Voor een kaart met alle biologische winkels: Klik hier

Het marktaandeel van biologische producten in Nederland bedroeg 2,1% in het begin van 2008. Voor versproducten bedroeg dit 2,8%. Ten opzichte van 2007 is er sprake van een groei van 12,4%. In Oostenrijk ligt het marktaandeel voor biologische producten op 6%. Dat is het hoogste marktaandeel ter wereld.

In 2010 is het biologische areaal met 3,9% gestegen tot 53.948 hectare, terwijl het marktaandeel in het voedingskanaal toenam van 1,5% naar 1,7%.

Voor meer informatie: Biologica

Nederland doet zijn best op gebied van duurzaamheid en biologisch. In dit filmpje hieronder zie je een voorbeeld:

Historie van biologisch voedsel
Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de babyboom gelijk na de oorlog was er een te kort aan landbouw productie. Via gespecialiseerde boerenbedrijven en door het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen lukte het steeds hogere opbrengsten te halen. Door het steeds verder opjagen van het groeiproces raakten bodem en dieren letterlijk uitgeput.

In een reactie hierop ontstond de biologische landbouw. Uitgangspunt van deze biologische boeren was dat er geen ‘onnatuurlijke’ producten zoals kunstmest of dieren geneesmiddelen gebruikt werden. Pas later werd door een groep consumenten biologische voedingsmiddelen geaccepteerd die zonder chemische bestrijdingsmiddelen geteeld zijn.

De Nederlandse overheid had ambities om in 2010 10% van het Nederlandse nederland-biologischlandbouwareaal biologisch zou zijn, ondanks vele stimuleringsmaatregelen van kwam het biologische areaal in 2007 echter niet hoger dan 2,1% uit. Daardoor werd eind 2007 de groeidoelstelling ‘10% in 2010’ losgelaten en hadden de marktpartijen in samenspraak met het toenmalige ministerie van LNV (nuEL&I) besloten om te vervangen door groeidoelstellingen: een toename van het marktaandeel in het voedingskanaal met jaarlijks 10% en een toename van het biologisch landbouwareaal met 5% per jaar.

Einde van biologisch in zicht?
Sommige marktpartijen zeggen dat ‘biologisch’ aan het einde van zijn groeimogelijkheden gekomen is daardoor vermarkten hun biologische producten liever onder de term ‘organic’. Biologisch zou onder de niet-gebruikers teveel geassocieerd worden met bijvoorbeeld geitenwollenstokken, wat een verdere groei in de weg zou staan. Daarnaast zou de term ‘organic’ een beter imago hebben onder de ‘gewone’ Nederlandse consumenten.

Duurzaamheid
Naast biologisch is de term duurzaam ook in opkomst. Bij duurzaam wordt niet alleen op de voedsel zelf gelet maar op de gehele productie wordt er meer rekening mee gehouden zoals met milieu, dierenwelzijn, en sociale aspecten dat wettelijk verplicht is.

Bron: FoodHolland
Afbeelding: trouw

Biologisch

Biologischer leven? Kan dat?
Biologisch heeft eigenlijk geen introductie meer nodig. Het is tegenwoordig niet alleen een teeltmethode, maar veel meer een beweging, een levensstijl! Een groot deel van alle Nederlanders koopt regelmatig biologisch omdat het staat voor goed en lekker eten, afkomstig van duurzame landbouw.

Bekijk ook deze video hieronder, Stenden Hogeschool biedt alleen nog maar biologisch voedsel aan in de kantine. Juist goed? Of zou jij er niet aan willen denken dat jouw school kantine alleen nog maar biologische voedsel aanbied?

Maar wat is biologisch nou?
Biologisch heeft betrekking op de landbouwmethode, oftewel  de manier waarop ons voedsel tot stand gekomen is. Aan de biologische landbouw zijn strenge regels gesteld inzake de omgang met het milieu en de natuur en dierenwelzijn. Iedereen die biologische voeding produceert, moet zich eraan houden. Als op een product biologisch staat, dan is het ook zo omdat het woord ‘biologisch’ wettelijk beschermd is. Ook als op een product het woord bio, eko of organic staat, moet het voldoen aan de eisen voor biologisch.

Bio-keurmerken
Biologische producten zijn te herkennen aan het volgende logo. Het groene blaadje is het Europese keurmerk dat vanaf 1
juli 2012 op alle verpakte biologische voeding moet staan. Het product voldoet aan de wettelijke eisen voor biologische productie, en dat een strenge controle plaatsvindt door een onafhankelijke organisatie: Stichting Skal

Biologisch-keurmerk

Het nieuwe logo neemt de plaats in van het ouwe EKO-keurmerk. Het keurmerk zal nog wel een tijdje te vinden zijn op verpakkingen, maar op termijn wordt het vervangen door het ‘groene blaadje’

Naast het verplichte Europese Bio-keurmerk mag een nationaal keurmerk gebruikt worden. Voor meer informatie: klik hier

Beter leven
Op 15 januari 2007 was de lancering van het keurmerk Beter Leven van de Dierenbescherming. Zij werken met eenbeter-leven sterrensysteem, waarbij één ster staat voor een belangrijke verbetering van dierenwelzijn ten opzichte van het welzijn van dieren afkomstig uit de bio-industrie. Biologisch vlees heeft via hetzelfde systeem drie sterren.

Bron: Beter leven

Crisis?
Ook al let de consumenten door de crisis meer op zijn portemonnee, toch is er in het eerste halfjaar van 2012 meer duurzaam voedsel verkocht! Er werd in totaal een omzet behaald van ruim 1 miljard euro, dat is 23,4% hoger dan in 2011, zo blijkt uit onderzoek van Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Vooral het kenmerk Beter Leven doet het erg goed. De omzet met het keurmerk groeide met 65%, consumenten gaven 205 miljoen euro uit aan diervriendelijk eten met het kenmerk Beter Leven.

|