Valentijn

Valentijn
Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. Paus Gelasius I riep in 496 14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn.

Oorspronkelijk was Valentijnsdag bedoeld voor mensen die anoniem de liefde wilden verklaren aan iemand. Door middel van een anonieme valentijnskaart werd dan heimelijk de liefde verklaard aan degene die je (al zo lang) in stilte bewondert.
Maar nu ook om uw partner opnieuw te laten merken hoeveel hij of zij voor u betekent. Of zelfs om ‘bijzondere’ vrienden te tonen hoeveel hun vriendschap u waard is.

Giften voor je Valentijn
Romantische giften
Natuurlijk moet je je valentijn een gepaste gift geven. Iets dat je geliefdes hart laat smelten en/of bewijst hoeveel je van diegene houdt.

Tips!
– Een bos bloemen voor je valentijn
– Geef een persoonlijk lief cadeau!

Handige Links
– VanHarte.nl

Oorsprong
Historische Achtergrond
Er bestaan verschillende heilige martelaren met de naam Sint-Valentijn. Eén was priester in Rome, een ander was bisschop van Terni. Beiden werden in de 3e eeuw ter dood gebracht. Mogelijk gaat het hier om dezelfde persoon.

Over Sint-Valentijn is geen enkel biografisch gegeven bekend. In de achttiende eeuw werd geopperd dat het Valentijnsfeest op 14 februari is gesteld om de oude Lupercalia, een Romeins (en wellicht nog ouder) vruchtbaarheidsfeest te vervangen.

Legenden
Het was in de tijd dat keizer Claudius II aan de macht was. Om zijn rijk in stand te houden had hij veel soldaten nodig, aan wie hij allerlei eisen stelde. Zo mochten soldaten niet trouwen omdat aan het front niets hen mocht afleiden, dus ook geen gedachten aan thuis.

Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een Christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen probeerde hij die te bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, maar het jaar is onduidelijk. Voor het vonnis werd uitgevoerd, zag hij nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen. Van je Valentijn, stond erop.

Volgens een ander verhaal kwam een cipier (of de stadhouder van Rome) bij de toen al in de gevangenis zittende Valentijn met het verzoek zijn blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde voor een geneesmiddel, maar dat werkte niet. Op de dag van zijn onthoofding probeerde de vader van het meisje nog wanhopig het vonnis tegen te gaan, maar tevergeefs. Na Valentijns terechtstelling ontving het meisje een klein briefje van Valentijn, waaruit een gele bloem viel (als mensen hem om raad vroegen gaf hij hen een bloem, vandaar de bloemengroet op Valentijnsdag). Op het briefje stond ‘Van Valentinus’ en direct kon ze weer zien. Volgens de legende werd de vader daarna bekeerd tot het christendom.

Vaderdag

Viering
In België is Vaderdag de tweede zondag in juni, in Nederland pas de derde zondag. In Spanje, Portugal, maar ook in een deel van België (o.a. Antwerpen), wordt op 19 maart Vaderdag gevierd, de dag van Sint Jozef, de voedstervader van Jezus. In Duitsland wordt het gevierd op Hemelvaart (Jezus keert terug naar zijn Vader in de hemel).

Vaak krijgt vader op Vaderdag van zijn kinderen ontbijt. Ook geven de (kleinere) kinderen knutselwerkjes die zij op de basisschool voor hun vader gemaakt hebben. Verder krijgt hij typisch op mannen gerichte cadeaus, die de commercie in winkels, etalages, reclame, etc. duidelijk in beeld brengt. Traditionele voorbeelden zijn stropdassen, sokken en sigaren, maar ook scheerapparaten, en elektronica.

Afbeelding: coco-worold.nl

Geschiedenis
Naar verluidt is Vaderdag in 1909 geïntroduceerd door mevrouw Sonora Smart Dodd, uit de staat Washington, waarbij zij haar vader wilde eren, William Jackson Smart, een veteraan uit deAmerikaanse burgeroorlog, die weduwnaar was geworden, nadat zijn vrouw in het kraambed bij de geboorte van het zesde kind gestorven was. Toen zijn dochter volwassen geworden was, wilde ze de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen. Zij was hiervoor geïnspireerd door Anna Jarvis, die een moederdag lanceerde.

De eerste Vaderdag vond toen plaats op 19 juni 1910 in Spokane in de staat Washington. President Calvin Coolidge steunde in 1924 het idee om een Vaderdag te vieren, maar het geheel uit mannen bestaande Amerikaanse congres wilde niet iets doorvoeren dat zo de mannen in het zonnetje zette. Het effect hiervan was dat de dag pas officieel in de VS erkend was tijdens het presidentschap van Richard Nixon in 1972.

Vaderdag wordt sinds de jaren ’70/’80 ook in Nederland gevierd.

Vaderdagmanifestaties
Vaders gaan op Vaderdag dikwijls samen met hun kinderen activiteiten ondernemen en worden door hun kinderen in het zonnetje gezet. Er zijn ook vaders voor wie dat niet mogelijk is, omdat ze, bijvoorbeeld na een echtscheiding, geen of weinig contact hebben met hun kinderen. Om aan de behoefte van deze vaders tegemoet te komen wordt Vaderdag in elk geval in Nederland tevens gevierd met manifestaties van vadergroepen als Fathers 4 Justice. Deze vieringen staan in het teken van de emancipatie van het vaderschap.

Er was bijvoorbeeld in 1997 een ballonnenactie in Arnhem, op Vaderdag in het jaar 2000 vond de bezetting van de Raad voor de Kinderbescherming Zutphen plaats. In 2005 vond een nationale vaderdagmanifestatie van Fathers 4 Justice plaats op de Botermarkt in Haarlem. In 2007 werd Vaderdag nationaal gevierd op de Brink in Deventer. Bij deze manifestaties staat de emancipatie van het vaderschap, en de strijd voor gelijkwaardig ouderschap voorop.

Bron : Wikipedia.nl 

Moederdag

Moederdag wordt gevierd ter ere van het moederschap. In Nederland en vele andere landen valt Moederdag op de tweede zondag in mei. In de omgeving van Antwerpen wordt Moederdag op 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Sainte- Marie of Moederkesdag) gevierd, sinds 1913. In Frankrijk is het Moederdag op de laatste zondag van mei – tenzij Pinksteren op die dag valt, dan is het de eerste zondag in juni. In Spanje wordt El día de la Madre de eerste zondag in mei gevierd. In het Verenigd Koninkrijk valt Moederdag op de vierde zondag van de vastenperiode, dus drie weken voor Pasen.

Moederdag werd in 1908 bedacht door Anna Jarvis uit West Virginia in de Verenigde Staten. Zij stelde voor als eerbetoon aan haar moeder en alle andere moeders van het gehele land een witte anjer te dragen en speciale kerkdiensten bij te wonen. Haar vasthoudendheid bracht het Amerikaanse congres er uiteindelijk toe om in 1914 moederdag officieel te erkennen. De feestdag heeft zich in zijn huidige vorm vanuit de Verenigde Staten over de rest van de westerse wereld verspreid.

In gezinnen die Moederdag vieren staat de dag tegenwoordig in het teken van het verwennen van moeder. Ze krijgt veelal ontbijt op bed en cadeaus en huishoudelijke taken moeten, voor zover dat niet al gedaan werd, door vader en de kinderen worden verricht. Vaak hebben de kinderen op school cadeaus gemaakt.

Oorsprong
Het vereren van moeders is een veel oudere traditie dan de moderne Moederdag. Bij de oude Grieken behoorde het vereren van de moedergod Rhea tot de lenteriten. De katholieke Kerk kent een lange traditie van verering van Maria, de moeder van Jezus.

In het Verenigd Koninkrijk is Mothering Sunday een christelijke feestdag, te vieren op de vierde zondag in de Vastentijd, de aanloop naar Pasen, waaruit de huidige Britse variant van Moederdag is geëvolueerd. In 1644 was er in Engeland voor het eerst sprake van een Moederdag zonder kerkelijke achtergrond.

Pas in het midden van 19e eeuw werd Moederdag in Amerika geïntroduceerd. In 1870 startte rechter Julia Ward Howe uit Philadelphia een grote publiciteitscampagne voor Moederdag, een dag die in het teken moest staan van pacifisme enontwapening door vrouwen. Het succes kwam echter pas nadat Anna Marie Jarvis in 1907 Moederdag begon te promoten als een dag van waardering voor moeders. In 1908 organiseerde Anna Jarvis (1864-1948) uit Grafton, West Virginia de eerste Moederdag, vooral om haar moeder Ann Reeves Jarvis te herdenken die in de Amerikaanse Burgeroorlog zogenaamde Mother’s Day Work Clubs had georganiseerd om voor voedsel en medicijnen voor hulpbehoevende moeders te zorgen. Het idee sloeg aan, en Jarvis zette door om meer mensen over te halen. In 1914 besloot president Woodrow Wilson dat elke tweede zondag in mei voortaan Mother’s Day zou zijn, een nationale feestdag.

De Amerikaanse Moederdag was nog niet bekend, toen de Antwerpse liberaaldenkende kunstenaar en schepen Frans van Kuyck (1852-1915) in 1913 een Moederdag lanceerde op 15 augustus, de feestdag van Maria, sinds 1124 de patrones van de stad. Het was de dag van de grote Mariaprocessie. Volgens de Antwerpse schepen was de sociale orde in het begin van de eeuw grondig verstoord door de ingrijpende modernisering. Zijn remedie: het herstellen en cultiveren van de waardigheid van de familie. Hiervoor moest volgens Van Kuyck alles ingezet worden op het in beeld brengen van de rol van de moeder in het gezin en de maatschappij. Een speciale dag leek hem een ideale techniek. Van Kuyck mobiliseerde de plaatselijke pers en de scholen, publiceerde een scenario en zette een propagandacomité aan het werk. De kinderen en vader moesten moeder verrassen met versieringen, gelegenheidsversjes, bloemen, speciale broodjes en zelfs juwelen.

Na de Eerste Wereldoorlog verspreidde Moederdag zich over de wereld. In Nederland begon de traditie rond 1925.

Tegenwoordig wordt moeder op Moederdag vrijgesteld van huishoudelijke werkzaamheden. Het is een traditie dat moeders een ontbijt op bed krijgen en verrast worden met een zelfgemaakt cadeau. De kinderen hebben dit vaak op school of op het kinderdagverblijf gemaakt. Traditioneel wordt ook oma op deze dag bezocht.

Trivia

 • In Nederland staat Moederdag bij sommigen bekend als een initiatief van Adolf Hitler. Dat is onjuist. Wel is het zo dat het nationaalsocialisme de Moederdag in verband probeerde te brengen met de voortplanting van een zuiver ras.
 • Tegenwoordig is er in Amerika ook een schoonmoederdag die op de vierde zondag van oktober wordt gevierd.

Bron: Wikipedia.nl

Koninginnedag

Koninginnedag is een nationale feestdag in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba en wordt sinds 1949 gevierd op 30 april (voorheen 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina). De dag wordt gevierd met verschillende festiviteiten (ook op de voorafgaande ‘koninginnenacht’) en een vrijmarkt.

Sinds 1980 wordt in jaren waarin Koninginnedag op een zondag valt (bijvoorbeeld in 2006), de dag op zaterdag 29 april gevierd. Hiervoor werd Koninginnedag gevierd op 1 mei als het op een zondag viel.

Afbeelding: oranjeverenigingnunspeet.nl

Geschiedenis
Nog voor de ‘echte Koninginnedag’ werd op 31 augustus 1885 de eerste ‘Prinsessedag’ georganiseerd, de vijfde verjaardag van de jonge prinses Wilhelmina. Het initiatief hiertoe werd genomen om de nationale eenheid te benadrukken. Na de dood van koning Willem III in 1890, werd Prinsessedag opgevolgd door de viering van ‘Koninginnedag’. Deze dag ontwikkelde zich tot een feestdag voor kinderen. Op haar achttiende verjaardag, 31 augustus 1898, werd Wilhelmina regerend vorstin. De inhuldiging vond op 6 september plaats. Tot 1948 werd Koninginnedag op 31 augustus gevierd.

Nadat koningin Juliana haar moeder Wilhelmina in 1948 was opgevolgd, werd vanaf 1949 Koninginnedag gevierd op haar verjaardag, 30 april. Terwijl koningin Wilhelmina en haar familie nooit aanwezig waren bij de festiviteiten, kreeg koningin Juliana jaarlijks een bloemenhulde op Paleis Soestdijk. Vanaf de jaren vijftig was dit evenement via de televisie te volgen. Terwijl Koninginnedag in de naoorlogse jaren nog een gewone werkdag was, kregen in de loop der jaren steeds meer mensen een vrije dag, zodat 30 april kon uitgroeien tot een landelijk feestdag.

Bij de troonopvolging op 30 april 1980 besloot koningin Beatrix deze dag in stand te houden als dag van aanvaarding van haar ambt als staatshoofd en inhuldiging als koningin der Nederlanden, en om haar moeder te eren. Een praktische overweging was dat het op haar eigen verjaardag (31 januari) het weer, in tegenstelling tot eind april, niet geschikt was voor een grootschalig buitenevenement. Beatrix wijzigde ook de vorm van Koninginnedag.

Op 11 december 2008 werd bekendgemaakt, dat op Koninginnedag 2009 Koningin Beatrix de Gelderse plaats Apeldoorn zal bezoeken.

Op 9 april 2009 werd bekendgemaakt, dat tijdens het bezoek van de Koningin aan Apeldoorn tevens het traditionele defilié, dat tot 1980 bij Paleis Soestdijk plaatsvond, voor een keer zal herleven bij Paleis Het Loo. Dit vanwege de honderdste geboortedag van Koningin Juliana (1909-2004).

Bron: Wikipedia

Kerst

Wist je dat? ..

Er worden per jaar ongeveer 2,8 miljoen kerstbomen in Nederland verkocht.

– 60% van de verkochte kerstbomen is met kluit.
– 8% van de Nederlandse huishoudens heeft zelfs twee bomen in huis.
– 33% van de bomen komen bij een tuincentrum vandaan en 17% wordt bij een straathandelaar gekocht.

De grootste ‘kerstboom’ van Nederland staat in IJsselstein.
De tv-zendmast ‘Gerbrandytoren’ van IJsselstein wordt jaarlijks versierd met 121 lampjes.
De mast meet maar liefst 375 meter en is van verre te zien. Elk jaar zijn er donaties nodig om de toren te kunne laten branden.

In vervlogen tijden was de spar het symbool van voorspoed  en een manier om zich te beschermen tegen slechte geesten.
Het was vroeger niet ongebruikelijk een klein sparreboompje in de mast van een schip te zien hangen.

Gedurende bepaalde periodes in de geschiedenis is het opzetten van een kerstboom verboden geweest.
Zo verbood Karel de Grote in de negende eeuw het opzetten van een kerstboom en volgde paus Martinus II zijn voorbeeld. De eerste versierde kerstboom dook weer op in 1605 in Straatsburg. Het zou nog tot het begin van de negentiende eeuw duren tot deze traditie ook in Nederland doordrong.


Afbeelding: achtergronden blogspot.nl

Maar, waarom hangen we eigenlijk kerstballen in de boom? 
Vroeger dacht men dat het onheil afgeweerd kon worden met blinkende voorwerpen. Heksen en Boze Geesten zijn bang voor spiegels, als ze daar in kijken schrikken ze zich rot van zichzelf… en daarom werden glazen en schitterende metalen ballen in de tuin en voor het raam gehangen. Tegenwoordig noemt men die hele grote glimmende bollen heksenballen. Ze worden ook nog wel eens gebruikt om vogels af te schrikken. In de loop der jaren hebben de kleine heksenballen, de kerstballen, een plaatsje in onze kerstboom gekregen.

Leuke kersfilms kijken?

Op detop100.nl vind je een overzicht van allemaal leuke toplijsten met hierin de beste 100. Dus bijvoorbeeld de Top 100 beste kerst films of bijvoorbeeld de beste actie films of top 100 netflix films in Nederland.

Bevrijdingsdag

Op 5 mei wordt Bevrijdingsdag in Nederland gevierd, de dag waarop het Duitse leger in Nederland capituleerde. In veel andere Europese landen wordt bevrijdingsdag VE Day (Victory in Europe Day) op 8 mei gevierd. Op 8 mei 1945 capituleerde Duitsland waardoor de Tweede Wereldoorlog in Europa aan zijn eind kwam.

5 mei als nationale feestdag
In Nederland valt de herdenking van de bevrijdingsdag op 5 mei. Deze wordt vooraf gegaan door de Nationale Dodenherdenking op 4 mei.

Op 5 mei 1945 bespraken de Canadese generaal Charles Foulkes en de Duitse opperbevelhebber Johannes Blaskowitz in het bijzijn van Prins Bernhard (commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten) in Hotel De Wereld in Wageningen de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland. Blaskowitz vroeg 24 uur bedenktijd. Een dag later (op 6 mei 1945 dus) werden de uitgewerkte voorwaarden van de capitulatie getekend in de naast het hotel gelegen aula van de Landbouwhogeschool. Zowel het Canadian War Museum in Ottawa als De Casteelse Poort in Wageningen menen de pen te bezitten waarmee Foulkes tekende.

Na de bevrijding in 1945 werd bepaald dat Bevrijdingsdag om de vijf jaren gevierd zou worden. Pas in 1990 werd de datum van 5 mei uitgeroepen tot een nationale feestdag, waarop jaarlijks de bevrijding van het Nederlandse koninkrijk in 1945 van de Duitse en Japanse bezetting wordt herdacht en gevierd. In 1999 werd 15 augustus, de dag van de Japanse capitulatie in 1945, tevens een dag waarop uitgebreid gevlagd mag worden.

5 mei als nationale feestdag is ook vastgelegd in de Algemene Termijnenwet.

5 mei als vrije dag
Eén en ander betekent echter niet dat 5 mei automatisch een vrije dag is. De Nederlandse regering heeft bepaald dat werknemers en werkgevers zelf een regeling moeten treffen. Dit is terug te vinden in Staatscourant 190, 1 oktober 1990.

Werknemers in het bedrijfsleven hebben op 5 mei een vrije dag als dit in de cao is afgesproken. Als dit niet is afgesproken of als de bedrijfstak geen cao heeft, beslist de werkgever over wel of geen betaald vrij. Personeel in (rijks)overheidsdienst heeft voor zover dit in de cao is opgenomen en de dienst het toelaat op 5 mei een vrije dag.

Semi-overheden volgen dit voorbeeld zoveel mogelijk. De kantoren van de Nederlandsche Bank zijn gesloten. Dit betekent dat er geen bankbiljetten kunnen worden ingewisseld.

Viering
Door het gehele land worden doorgaans activiteiten georganiseerd. De Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei vindt plaats in Amsterdam en de twaalf provinciehoofdsteden. Elders in het land zijn er verschillende bevrijdingsfestivals, zoals het Gelderse Bevrijdingsfestival in Wageningen en sinds 1980 het grootste bevrijdingsfestival Bevrijdingspop in de Haarlemmerhout te Haarlem.

Tegenwoordig wordt er in elke provincie en in de hoofdstad een Bevrijdingsfestival georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit comité stelt jaarlijks sinds 1991 Nederlandse artiesten aan tot “Ambassadeurs van de Vrijheid”. De artiesten treden op in verschillende steden op verschillende festivals en worden per helikopter van festival naar festival vervoerd.

België
In België is 8 mei geen officiële feestdag meer sinds de federalisering van het land; de scholen hebben geen vrije dag, maar sommige overheidsinstellingen (provincie- of gemeentebesturen) en ministeries geven wel een vrije dag.

Op 5 mei 2007 is er wel door de Belgische overheid beslist om deze feestdag eventueel ook als een Belgische feestdag te beschouwen, maar dit zal waarschijnlijk pas in 2010 gebeuren.

Feestdagen

Nationale feestdagen
De volgende feestdagen in Nederland worden als nationale feestdagen aangeduid:

 • 30 april – Koninginnendag
 • 5 mei – Bevrijdingsdag (alleen Europees Nederland)

Algemeen erkende feestdagen
De algemeen erkende feestdagen in Nederland zijn aangewezen vanuit de Algemene termijnenwet. Het zijn vrijwel allemaal christelijke feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag – 1 januari
 • Goede Vrijdag – kruisiging van Jezus (geen algemeen erkende feestdag maar vaak gelijkgesteld aan)
 • Eerste en tweede Paasdag
 • Hemelvaartsdag – 39 dagen na Pasen
 • Eerste Pinksterdag (Pinksterzondag) – 49 dagen na Pasen
 • Tweede Pinksterdam (Pinkstermaandag) – 50 dagen na Pasen
 • Eerste en tweede Kerstdag – 25 en 26 december

Overig
Verder kent Nederland nog een aantal feestdagen die niet door iedereen in acht worden genomen, en die niet wettelijk erkend zijn:

 • 14 februari – Valentijnsdag
 • Carnaval
 • 1 mei – dag van de Arbeid
 • 2e zondag in mei – Moederdag
 • 3e zondag in juni – Vaderdag
 • 28 augustus – Gronings ontzet (in Groningen)
 • 3e dinsdag in september – Prinsjesdag
 • 3 oktober – Leids ontzet (in Leiden)
 • 4 oktober – Dierendag
 • 11 november – Sint Maarten
 • 5 december – Sinterklaas
 • 15 december – Koninkrijksdag en Naturelisatiedag

Bron: Wikipedia

|