Meer informatie Europa

De Euro

– De EURO Pagina

Ministeries
– Ministerie van Defensie 
– Ministerie van Binnenlandse Zaken
– Ministerie van Financien

Instellingen van de Europese Unie
– European Parliament
– Council of the European Union
– European Central Bank
– Economic and Social Committee
– Court of Justice

Europese Unie
– Europa Info
– Europese Centrale Bank
– Vragen en antwoorden over de Europese Monetaire Unie
– Europese Commissie Nederlands

Algemeen
– Europese Centrale Bank
– Eurostat
– Hof van Justitie
– Europese Commissie
– Europese Raad
– Europees Parlement

Centrale banken
– Banque centrale du Luxembourg
– Banco de Portugal
– Bank of England 
– Banco d’España 
– Banque de France 
– Danmarks Nationalbank
– De Nederlandsche Bank
– Deutsche Bundesbank
– Oesterreichische Nationalbank
– Suomen Pankki
– Sveriges Riksbank

Europa

De Europese Unie is een uniek economisch en politiek samenwerkingsverband van 27 Europese landen.

Afbeelding: kaarteuropa.net

Dankzij de EU is er al meer dan een halve eeuw vrede, stabiliteit en welvaart, is de levensstandaard omhoog gegaan en is er een gemeenschappelijke munt, de euro. Ook is er gewerkt aan een Europese markt met vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.

De EU is ontstaan in de nasleep van de tweede wereldoorlog. De eerste stappen waren gericht op meer economische samenwerking. Landen die met elkaar handel drijven, zijn immers van elkaar afhankelijk en zullen conflicten proberen te vermijden.

Sindsdien is de EU uitgegroeid tot een enorme interne markt met de euro als gemeenschappelijke munt. Wat ooit begon als een puur economische unie, is uitgegroeid tot een organisatie die actief is op vele terreinen, van ontwikkelingssamenwerking tot milieubeleid.

De EU promoot actief de mensenrechten en democratie hebben bijzonder ambitieuze doelstellingen als het gaat om de beperking van de uitstoot ter bescherming van het klimaat. Door de open grenzen tussen EU-landen kunnen de Europeanen nu bijna overal in Europa reizen zonder controles aan de grenzen. Het is ook veel makkelijker geworden om in een ander EU-land te gaan wonen en werken.

In 2012 werd aan de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede toegekend, die werd op 10 december 2012 en namens de EU in ontvangst genomen door Herman van Rompuy, Martin Schulz en Jose Manuel Barroso.

Momenteel zijn 27 landen lid van de Europese Unie . De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 januari 2007, met de toetreding van Bulgarije en Roemenië. Er wordt nu serieus gesproken over uitbreiding met Kroatië, Macedonië en Turkije.

De voorloper van de EU, de Europese Economische Gemeenschap (EEG), startte in 1957 met zes landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

2. Overzeese gebiedsdelen

Een aantal lidstaten heeft overzeese gebiedsdelen, die als zodanig vallen onder de Europese Unie en waarop de Europese verdragen volledig van toepassing zijn. Dit zijn:

  • de Franse overzeese departementen: Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion
  • de Azoren en Madeira (Portugal)
  • de Canarische Eilanden (Spanje)
  • Saint Barthélemy en Saint Martin (sinds 2007 onderdeel van het Franse overzeese departement Guadeloupe)

3. Gibraltar

Alhoewel het schiereiland Gibraltar een zekere mate van bestuurlijke zelfstandigheid heeft, behoort het als gebiedsdeel tot Groot-Brittannië en als zodanig bij de EU. EU-wetgeving is van toepassing, ook wat betreft de structuurfondsen. Alleen op het gebied van het landbouw- en visserijbeleid en de omzetbelasting gelden enige uitzonderingen.

In 1987 is er een overeenkomst gesloten tussen Groot-Brittannië en Spanje voor het gezamenlijk gebruik van de luchthaven van Gibraltar. Die overeenkomst maakte weg vrij voor de invoering van een pakket maatregelen die de vrije concurrentie in het luchtverkeer moet bevorderen. De Europese verdragen zijn van toepassing op Gibraltar.

|