Thuisgeweld is tegenwoordig een steeds voorkomende probleem  Vooral tegen vrouwen door hun (ex) partner. Het blijkt zelfs dat één op de vijf vrouwen in haar relatie met een man geweld mee maakt. Bij meer van de helft van deze vrouwen is dit geweld langdurig.

Huiselijk geweld is een misdaad, het mag niet. Een aangifte bij de politie kan zelfs leiden tot een veroordeling of straf. Uit recente onderzoeken van onder andere het Ministerie van Justitie, blijkt dat er gemiddeld 50.000 gevallen van ernstig en zeer ernstig thuisgeweld tegen vrouwen door hun (ex) partner per jaar in Nederland. Eén op de negen vrouwen tussen de 20 en 60 jaar in Nederland is slachtoffer van langdurige geweld binnen de relatie. Bij bijna de helft van hen gaat het lichamelijke geweld samen met verkrachting door de partner.

Bron: Thuisfront

Stop huiselijk geweld!

Iedereen zou zich sterk moeten maken tegen huiselijk geweld. Maakt u zich zorgen over iemand uit uw omgeving en vraagt u zich af of deze persoon slachtoffer is van huiselijk geweld? Slachtofferhulp.nl heeft lijstjes gemaakt om mogelijke signalen van huiselijk geweld te kunnen signaleren.

Signalen van het slachtoffer
Hieronder vindt u signalen die er mogelijk op kunnen wijzen dat iemand slachtoffer is van huiselijk geweld. Het slachtoffer:

 • gaat altijd onder begeleiding met de partner over straat
 • heeft nauwelijks contact met anderen, zelfs niet met de familie
 • moet altijd overal verantwoording over afleggen aan de partner
 • heeft regelmatig verschillende blauwe plekken, kneuzingen en botbreuken
 • mag niet over eigen geld beschikken
 • gedraagt zich nederig/slaafs ten opzichte van de partner
 • doet niets zonder eerst toestemming te vragen
 • heeft moeite met oogcontact
 • is zichtbaar bang voor de partner
 • is schrikachtig
 • zegt vaak: “Ik mag van mijn partner niet……….”

Signalen van de pleger
Het gedrag van iemand die huiselijk geweld pleegt, vertoont vaak het volgende gedrag. Hij of zij:

 • is snel jaloers
 • is eerst agressief en dan weer heel lief
 • behandelt de ander als zijn of haar bezit
 • maakt thuis dingen kapot
 • belooft steeds dat het niet meer gebeurt
 • wil altijd weten waar de ander is en wat hij of zij doet

Veel mensen vinden het moeilijk om zich te bemoeien met andermans prive-leven. Maar het kan al veel helpen als u een luisterend oor biedt aan iemand die problemen heeft. Betrokkenheid toont zich ook in het zien en bespreekbaar maken van iets.

Voor meer informatie: Slachtofferhulp.nl